وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی


رکن اساسی طلاق توافقی ،توافق زوجین در مورد اصلی ترین مسائل زندگی مشترکشان می باشد در این نوع طلاق زوجین باید در خصوص تمامی امور مالی از قبیل مهریه ، نفقه ، احرت المثل و….. و همچنین امور غیرمالی از قبیل حضانت فرزند ، ملاقات با فرزند و…. به توافق برسند وکیل طلاق توافقی در مشهد ، این نوع از طلاق را بدلیل جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، اطاله دادرسی و … را همواره به کسانی که قصد جدایی دارند پیشنهاد می کند آسیب های حاصل از این نوع طلاق برای خانواده ها و فرزندان به مراتب کمتر از سایر طلاق ها می باشد

طلاق توافقی در فقه امامیه و قانون مدنی

در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق با توافق طرفین است.در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت اورا برای طلاق جلب می کند.طلاق خلع بر اساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در ان به شوهر ازای طلاق می دهد ممکن است به اندازه مهر یا کمتر یا بیشتر از ان باشد (مواد1146و1147قانون مدنی).

طلاق توافقی در قانون حمایت از خانواده

در قانون حمایت خانواده 1391علاوه بر طلاق به اراده زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی طلاق دیگری با عنوان(طلاق توافقی)پذیرفته شده که ظاهرا منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست.اما امروزه طبق بند ماده58قانون حمایت خانواده 1391و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرر گردیده است. ماده25 قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر دانسته است :در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در چه مواردی طلاق، توافقی محسوب می شود

در دو صورت طلاق، توافقی محسوب می شود

 • زوجین(زن وشوهر) پس از گذراندن کلاس های مشاوره با حضور در دفاتر خدمات قضایی دادخواست مربوط به طلاق توافقی را امضاء می کنند و سپس با حضور در جلسه دادرسی صورتجلسه دادگاه را نیز امضاء می کنند و دادگاه بر اساس توافق طرفین رای را صادر می کند لازم به ذکر هست چنانچه زوجین بنا به دلایلی تمایل نداشته باشند که در دادگاه حضور داشته باشند می تواند همین رویه را از طریق حضور در دفتر وکیل طلاق توافقی در مشهد و امضاء صورتجلسه  و اعطای وکالت به وکیل دادگستری انجام و به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.
 • وکالت زن در طلاق : ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد.چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح ومعتبر است. در این مورد زوجه پس از اتمام مشاوره های خانوادگی با اعطای وکالت مع الواسطه به وکیل پایه یک دادگستری از طرف شوهر خویش وکیل اختیار می کند و در جلسات دادرسی حضور و براساس وکالتنامه رای صادر می گردد

مراجعه به مرکز مشاوره لازمه طلاق توافقی

در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است.این مرکز برابر ماده19قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش سازش نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش با مشخص کردن موارد توافق به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند در صورت عدم انصراف متقاضی مرکز مشاوره خانواده یا مراکز غربال گری گواهی عدم انصرف از طلاق را صادر می کند

ماده26 قانون جدید در این زمینه مقرر داشته است (در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.)نظری که با قول مشهور فقها و قانون مدنی سازگار است ان است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد.لیکن باتوجه به اطلاق عبارت (طلاق توافقی)در مواد25-26و27قانون جدید می توان گفت:هرگونه توافق برای طلاق چه به صورت خلع و مبارات باشد یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است.به دیگر سخن می توان گفت:توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در غالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نا معین (موضوع ماده 10ق.م.)واقع شود.لیکن با توجه به عبارت ماده25قانون حمایت خانواده که از (عدم انصراف متقاضی)سخن گفته میتوان گفت که هر یک از زوجین می تواند با اراده یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.

داوری در طلاق توافقی

به هر حال در طلاق توافقی برابر ماده 27 قانون جدید موضوع به داوری ارجاع نمی شود زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی ان ایجاد صلح و سازش است زاید خواهد بود.

انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد.اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف دشوار به نظر می رسد.

البته زوجین می توانند با توافق(اعلام انصراف)نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد.همچنین طرفین می توانند از ارائه ان به دفترخانه ظرف مدت مقرر(سه ماه)خودداری کنند که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.(ماده34ق.ج.ح.خ.)

معنی و شرایط طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع ان است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل ان و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.در طلاق خلع شوهر خالع و زن مختلعه نامیده می شود.در این گونه طلاق که زن از زندگی زناشویی ناراضی است برای رهایی خود از قید ازدواج با پرداخت مالی به شوهر موافقت اورا برای طلاق جلب می کند.معمولا در این گونه موارد زن به قول معروف مهرش را حلال و جانش را ازاد می کند.

مبارات در لغت به معنی بیزار شدن از یکدیگراست و در اصطلاح حقوقی نوعی طلاق است که در ماده1147قانون مدنی به شرح زیر تعریف شده است:طلاق مبارات ان است که کراهت از طرفین باشد.)در این صورت زن نیز می تواند با دادن مالی به شوهر اورا حاضر به طلاق کند. (ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد).در این گونه طلاق برخلاف نوع پیشین کراهت و نارضایتی از زندگی زناشویی دو جانبه است و از این رو قانونگذار مالی را که زن ازاء طلاق به شوهر می دهد محدود کرده و زائد بر میزان مهر مجاز نشمرده است.

آیا طلاق توافقی رجعی است یا بائن؟

برابر قانون مدنی (ماده1145)طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده یعنی مالی را که در ازاء طلاق به شوهر داده مطالبه ننموده است بائن محسوب می شود و مرد را حق رجوع نیست.اما قانون مدنی برای رعایت حال زن به او حق رجوع به عوض و استرداد مال خود را در ایام عده داده است.در صورت رجوع زن به بذل  طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد و مرد حق رجوع در ایام عده را خواهد داشت (بند 3 ماده1145).

منبع تخلیص: مختصر حقوق خانواده تالیف  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی می باشد

مزایا مراجعه به وکیل طلاق تواقی در مشهد

 وکیل طلاق توافقی در مشهد به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و  اعلام وکالت می نماید. از مزایا طلاق توافقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • جلوگیری از فرسایش روحی و جسمی خانواده زوجین
 • جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه
 • کاهش استرس فرزندان و زوجین
 • جلوگیری از اطاله دادرسی به جهت عدم تشکیل پرونده های مختلف زوجین علیه یکدیگر
 • امکان انصراف از طلاق حتی بعد از صدور رای

ویژگی وکیل طلاق توافقی در مشهد

یک وکیل پایه یک دادگستری باید قبل از طرح هر مسئله ای باید به صورت حرفه ای عمل کند ودر رفتار و گفتار خویش دارای صداقت باشد وکیل طلاق توافقی در مشهد ابتدائا سعی در صلح وسازش زوجین دارد و در صورت عدم امکان صلح و سازش به توافق طرفین طرفین احترام گذاشته و در چهارچوب توافقات صورت گرفته اقدام می کند

هزینه طلاق توافقی در مشهد

هزینه طلاق توافقی در مشهد شامل هزینه های زیر می باشد

 • هزینه های مشاوره بابت حضور در مراکز مشاوره و غربالگری
 • هزینه دادرسی بابت ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی
 • حق الوکاله وکیل بابت اعلام وکالت مطابق ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره 1398
 • هزینه ثبت طلاق در دفاتر طلاق

شماره تلفن و آدرس وکیل طلاق توافقی در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل طلاق توافقی در مشهد به ادرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک طبقه ۸ واحد ۸۰۸ از مشاوره وکیل متخصص خانواده استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی طلاق توافقی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *