وکیل داوری در مشهد

وکیل داوری در مشهد

به حکمیت بین اشخاص و فصل خصومت  انها توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است داوری می گویند مجموعه قواعد مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است وکیل داوری در مشهد با هدف صلح و سازش بین اصحاب دعوا و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان نهاد داوری رای حل اختلافات طرفین پیشنهاد می کند.

 تعریف موافقت نامه داوری

موافقت نامه داوری عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود برای رسیدگی و صدور رای به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.

انواع موافقت نامه ی داوری

موافقت نامه داوری ممکن است به صورت قرارداد داوری یا شرط داوری باشد.

قرارداد داوری و زمان انعقاد آن

به موجب ماده 454ق.ج. کلیه ی اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

از نظر وکیل پایه یک دادگستری قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد می شود که منازعه و اختلاف واقع شده تفاوتی نمی نماید که در دادگاه دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحله ی نخستین یا تجدیدنظر باشد (داوری که در مرحله ی تجدیدنظر تعیین می شود می تواند رای مرحله ی نخستین را فسخ کرده و خود رای صادر نماید.)حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد امکان توافق به داوری وجود دارد.ماده494ق.ج.مقرر می دارد:چنانچه دعوا درمرحله ی فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.

شرط داوری و زمان انعقاد آن

موافقت نامه داوری به شکل شرط ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام می دهند ملتزم می شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند(ماده455ق.ج.).

وکیل دادگستری اظهار داشت که  این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه رخ ندهد مانند اینکه در عقد اجاره ای که تنظیم شده تصریح شده باشد که هرگاه اختلافی بین طرفین رخ دهد از طریق داوری (یا از طریق داوری خانم یا آقا…)فصل خواهد گردید.

اگرچه موافقت نامه داوری پیش از وقوع منازعه و اختلاف معمولا به صورت شرط ضمن عقد واقع می شود اما متعاملین می توانند به موجب قرارداد جداگانهتراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند…(ماده455ق.ج.)

شرایط موافقت نامه ی داوری

موافقت نامه ی داوری چه به صورت قرارداد داوری و چه به شکل شرط ضمن عقد باشد باید شرایطی را دارا باشد که می توان آنها را به شرایط مشترک و شرایط اختصاصی تقسیم نمود.

اهلیت طرفین و موافقت نامه ی داوری

موافقت نامه داوری را اشخاصی می توانند منعقد نمایند که اهلیت اقامه ی دعوا دارند… (ماده454ق.ج.).کافی است که طرفین اهلیت اقامه ی دعوایی که به داوری ارجاع می شود را دارا باشند اگرچه برای اقامه ی سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند.

قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوری

علی القاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود.

چه دعوای را نمی توان به داوری ارجاع داد؟

بعضی از دعاوی و امور قابلیت داوری ندارند که در زیر مورد اشاره قرار می گیرد.

دعوای عمومی

از نظر وکیل کیفری در مشهد دعوای عمومی که با نمایندگی دادستان در صورت ارتکاب جرم مطرح می شود قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

دعوای ورشکستگی

دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف از سوی شخص متوقف دادستان یا هریک از بستانکاران اقامه می شود به موجب بند 1ماده496ق.ج.قابل ارجاع به داوری نیست.

دعاوی راجع به اصل نکاح فسخ آن طلاق و نسب

از نظر وکیل خانواده در مشهد دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن طلاق ( شامل طلاق توافقی یا طلاق یک طرفه) و نسب ( شامل اثبات نسب یا انکار نسب )نیز به موجب بند 2 ماده ی مزبور قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

شکل موافقت نامه ی داوری

توافق به داوری ممکن است به صورت مستقل یعنی به شکل قرارداد جداگانه و یا به صورت شرط ضمن عقد واقع شود. به هرحال توافق مزبور ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم گردد یا به موجب لایحه ی مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضا نموده اند به مرجع قضایی تسلیم شود و یا در جلسه ی دادرسی اعلام و در صورت جلسه درج شود و طرفین آن را امضا نمایند و یا حتی به صورت شفاهی واقع شود.

شرایط اختصاصی قرارداد داوری

قرارداد داوری توافقی است که به موجب آن طرفین اختلاف و نزاع ایجاد شده به داوری یک یا چند شخص واگذار می نمایند.بنابراین انعقاد قرارداد داوری مترع بر وجود منازعه و اختلاف است که موضوع آن باید در قرارداد به گونه ی روشن مشخص شود.به موجب ماده458ق.ج. در صورتی که تعیین داور از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

شرایط اختصاصی شرط داوری

موافقت نامه ی داوری به صورت شرط داوری زمانی منعقد می شود که اختلاف و نزاعی در بین نبوده و وقوع آن نیز حتمی نمی باشد.در حقوق ایران شرط داوری به طور مطلق پذیرفته شده است(ماده455ق.ج).

آثار موافقت نامه ی داوری

توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد باشد فقط نسبت به اشخاصی که ؟آن را تنظیم نموده اند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.در حقیقت به موجب ماده 475ق.ج. شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

افزون بر آن توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی تاثیر است.بنابراین چنانچه پس از توافق یکی از طرفین فوت نماید داوری از بین می رود و وراث ماخوذ به توافق نمی باشند(حجر هر یک از طرفین نیز داوری را از بین می برد بند2ماده481ق.ج.).

شماره و آدرس دفتر وکیل داوری در مشهد

برای مشاوره و اعلام داوری در پرونده های حقوقی در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص داوری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل داوری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *