وکیل خانواده

وکیل مهریه در مشهد۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

وکیل مهریه

 برای مشاوره و ارتباط با وکیل مهریه ” طلاق ” با شماره 09152055986 تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد  دقیقه یا  سوال باشد / با تشکر

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد مقاله پیش رو  را به صورت جامع صفر تا صد مهریه را برای شما بزرگواران توضیح می دهد به نحوی که اگر کمی صبر و شکیبا باشید و مقاله را تا پایان مطالعه کنید به جواب تمامی سوالات در خصوص مهریه می رسید.

یکی از حقوق مالی که زوجه به مجرد وقوع عقد نکاح از آن برخوردار می گردد مهریه می باشد مقدار مهریه با تراضی طرفین تعیین می گردد و حتی طرفین می توان میزان تعیین مهریه را به شخص ثالث نیز واگذار کنند هر انچه را که ارزش مالی داشته و قابل تملک باشد به استناد ماده 1078 قانون مدنی می توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

بنابراین قراردادن عین اموال مانند سکه ، خانه و….یا منافع عین مانند اجاره بها ، میوه های یک باغ و… به عنوان مهریه هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند و حتی از نظر قانون و شرع تعلیم یک علم و یا هنر مانند آموزش قران نیز می تواند مهر قرار بگیرد

از طرف دیگر اموال موقوفه ، دولتی ، مشروبات الکلی و… را به جهت اینکه قابلیت تملک ندارد قراردادن آن به عنوان مهریه جایز نمی باشد و قراردادن چنین اموالی به عنوان مهریه همانند تعیین نکردن مهریه می باشد و زوجه در این موارد مستحق مهرالمثل می باشد.
برای اطلاع از سایر حقوق مالی زوجه ، وکیل خانواده در مشهد را کلیک کنید.

انواع مهریه

از نظر وکیل مهریه در مشهد ، در قانون و شرع مقدس مهریه را از لحاظ تعیین مقدار و میزان آن به سه دسته مهرالسنه ، مهر المسمی ، مهرالمثل تقسیم بندی کرده اند:

مهرالسنه به چه معنا می باشد :وکیل مهریه در مشهد

مهریه که در سنت میزان آن تعیین شده است و به میزان مهریه ای می باشد که رسول خدا (ص) برای همسران و فرزند خود فاطمه ی زهرا (س) تعیین و به امت خود سفارش نموده اند تا از این مقدار بیشتر نباشد بیشتر از آن، کراهت دارد

مهرالمسمی به چه معنا می باشد :پاسخ وکیل مهریه در مشهد

از نظر وکیل مهریه در مشهد یکی از مهریه های که امروزه متداول وفراگیر می باشد مهرالمسمی هست در این نوع مهریه زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان مهریه توافق می کنند و در سند ازدواج ثبت می گردد و همانطوری که در بالا ذکر گردید تعیین مقدار مهریه مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است البته لازم به ذکر می باشد مهریه نباید مردد باشد و باید میزان و نوع ان معلوم باشد و مطابق قانون مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت بشود معلوم باشد.

در مهرالمسمی چنانچه زوج قبل از نزدیکی زوجه را طلاق دهد مهرالمسمی نصف می گردد.و به ستناد ماده 1092 قانون مدنی اگر شوهر بیش از نصف مهریه را قبلا داده باشد مازاد از نصف را عینا یا مثلا و قیمتا استرداد کند.

مهرالمثل به چه معنا می باشد:پاسخ وکیل مهریه در مشهد

از نظر وکیل مهریه در مشهد و حقوقدانان اگر در نکاح دائم مهریه ذکر نشود و یا حتی عدم مهریه شرط شود عقد نکاح صحیح می باشد و طرفین می توانند بعد از عقد ، مهریه را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی به مهریه معین ، بین آنها نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود

در تعیین مهر المثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی ، و سایر صفات او نسبت هم سالان ، دوستان و آشنایان و… در نظر گرفته می شود و مطابق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی ، بر حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. به دیگر بیان مهر المثل میزان مهریه می باشد که با توجه به شرایط جامعه و عرف و عادت و نیز با در نظر گرفتن ویژگی های زن مانند سن، زیبایی، میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی و خانوادگی او تعیین می شود.

مهرالمتعه به چه معنا می باشد:پاسخ وکیل مهریه در مشهد :

از نظروکیل مهریه در مشهد بدین معنا است که در صورتی که در زمان عقد نکاح دائم بین زن و مرد مهر ذکر نشده باشد ویا عدم تعیین مهریه شرط شده باشد و یا شخص ثالث قبل از تعیین مهر فوت کند و هنوز نزدیکی بین انها صورت نگرفته باشد و زوج زوجه را طلاق دهد، زوجه مستحق مهرالمتعه می باشد.

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث دارائی و فقر در نظر گرفته می شود بنابرابن این مهریه اولا متعلق به عقد نکاح دائم بوده ودر عقد نکاح موقت وجود ندارد ثانیا : صرفا د ر صورت طلاق به زوجه تعلق می گیرد و فوت زوج شامل این نوع مهر نمی گردد.

وکیل مهریه در مشهد

موارد از بین رفتن و تعلق نگرفتن مهریه به زن :

از نظر وکیل مهریه در مشهد در برخی موارد ممکن است که به زوجه مهریه تعلق نگردد همانطور که گفته شد ممکن است در عقد نکاح مهریه ای قرارداد نشده باشد و بعد هم به مهریه ای تراضی نگردیده در این صورت اگر نزدیکی نگرفته باشد و عقد به سببی غیر از طلاق مانند فوت منحل شود بنابر ماده 1088 قانون مدنی به زوجه هیچ گونه مهریه تعلق نمی گیردو همچنین است اگر قبل از نزدیکی ، عقد نکاح باطل گردد و یا نزدیکی صورت گرفته است ولی زن از ابتدا عالم به بطلان نکاح بوده است

بنابر مواد 1098 و 1099 قانون مدنی زن حق مهر را ندارد و هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به علتی غیر از عنن زوج فسخ گردد به زوجه مهریه تعلق نمی گیرد و در صورتی موجب فسخ نکاح ، عنن باشد زن بنابر ماده 1101 قانون مدنی مستحق نصف مهریه می گردد.
برای اطلاع از موارد بطلان نکاح ، ابطال نکاح در مشهد را کلیک کنید
برای اطلاع از موارد فسخ نکاح،  فسخ نکاح در مشهد را کلیک کنید

سریع ترین راه های وصول مهریه در مشهد

مهریه چه در سند ازدواج چه به صورت سند عادی باشد از وظایفی است که بر عهده ی شوهر است و باید پرداخت کند.به نظر وکیل مهریه در مشهد در صورت عند المطالبه بودن آن زوجه هر زمان حق درخواست مهریه خود را دارد و اگر زوج از دادن مهریه خودداری کند. از اموال زوج گرفته می شود در صورت نداشتن اموال به صورت قسطی باید بپردازد .از نظر وکیل مهریه در مشهد ، وصول مهریه از دو طریق امکان پذیر می باشد

وکیل متخصص وصول مهریه از طریق اجرای ثبت در مشهد :

مراجعه به اجرای ثبت اولین شیوه ای است که زوجه می تواند مهریه خویش را مطالبه کند طبق رویه جدید در خصوص مطالبه مهریه و براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره اجرائیات ثبت اسناد مراجعه کنند، زیرا مطابق ماده مذکور افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره رسمی، عقد نکاح دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.

مراجعه به اجرای ثبت

در این روش زوجه با مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد نکاح و ارائه سند ازدواج خویش ،تقاضای صدور اجرائیه می کند سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را مطالبه می کند زوجه با درخواست استعلام از مراجعی از قبیل پلیس راهور،اداره ثبت اسناد واملاک ، بانک ها، محل اشتغال زوجه و… درصورتی که در آن اموالی به صورت رسمی به نام شوهر ثبت گردیده باشد می تواند اموالی که جزء مستثنیات دین نباشد را توقیف کند و با انجام مزایده مهریه خویش را وصول نمائید.

بنابراین اموالی که در خصوص آن هیچ گونه سند رسمی مالکیت صادر نگردیده است نمی توان توقیف کرد لازم به ذکر است که تقاضای صدور اجرائیه باید به صورت کتبی و توسط ذینفع تقاضا گردد ذینفع در قانون شامل زوجه و نمایندگان وی مانند وکیل زوجه و قیم و… می باشد. به هر تقدیر در این مرحله اگر از شوهر هیچ گونه مال و اموالی شناسایی نگردد در اینصورت اداره ثبت اسناد برای زوجه یا وکیل وی گواهی صادر می کند که دال بر این است که زوج دارای مالی با سند رسمی نیست و زوجه یا وکیلش ( وکیل مهریه در مشهد ) با در دست داشتن این گواهی می تواند از طریق دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه کند.

وکیل خوب وصول مهریه از طریق دادگاه در مشهد

در این شیوه زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ،دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت همسر خویش مطرح می کند و بر اساس ارزش واقعی مهریه در صورتی که مهریه سکه یا وجه رایج باشد حسب مورد دادخواست زوجه به شورا و یا دادگاه ارجاع می گردد از نظر وکیل خانواده در مشهد هزینه دادرسی بر اساس ارزش واقعی (سکه و وجه رایج) اخذ می گردد و تقویم آن خارج از اختیارات خواهان می باشد پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه اگر دادگاه به این نتیجه برسد که قبلا زوج مهریه همسر خویش را پرداخت نکرده است و یا زوجه ذمه همسر خویش را از پرداخت مهریه بری نکرده باشد زوج را محکوم به پرداخت مهریه می کند.

پس از صدور حکم و قطعیت آن زوجه می تواند درخواست اجرائیه از شعبه صادرکننده رای نمائید و پس از گذشت مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ و در صورت عدم پرداخت مهریه، پرونده جهت اجرای حکم به قسمت اجرای احکام دادگستری ارجاع می گردد
وکیل مهریه در مشهد پیشنهاد می کند که زوجه قبل یا همزمان با دادخواست مطالبه مهریه، تامین خواسته را به جهت جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی اموال توسط زوج به قصد فرار از دین از دادگاه تقاضا نمائید و همچنین زوجه می تواند خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را از زوج تقاضا کند

برای اطلاع از جرم فرار از دین،بررسی جرم فرار از دین را کلیک کنید

وکیل اعسار از پرداخت مهریه در مشهد

از نظر وکیل مهریه در مشهد طبق قوانین جدید و رویه های جاری برای مهریه ، ضمانت اجرایی حکم جلب در صورتی صادر می‌شود که میزان مهر‌یه فقط 110 سکه بهار آزادی و یا معادل آن باشد. بنابراین مهریه بیشتر از 110 سکه از احکام حبس مبری می باشد.

مرد پس از صدور حکم پرداخت مهریه به مدت 1 ماه مهلت اقدام برای دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه را دارد پس از دادخواست اعسار و تقسیط مهر‌‌یه، اگر مرد از پرداخت قسط های مهر‌یه اجتناب بکند، زوجه می تواند درخواست بازداشت وی را ازدادگاه کتبا ( وفق قانون محکومیت های مالی ) اعلام نماید و دادگاه خانواده با دستور کتبی از نیروی انتظامی ( ضابط دادگستری) دستور جلب وی را صادر می کند.

حق حبس در مهریه چیست؟

از نظر وکیل مهریه در مشهد چنانچه مهریه زن حال باشد ( عندالمطالبه) زوجه می تواند تا زمانی که مهریه به وی تسلیم یا پرداخت نشده است از ایفای وظایف و تمکین خاص و عام در مقابل زوجه خودداری کند و این امتناع از تمکین حق نفقه وی را از بین نمی برد بنابراین یکی از موارد دیگری که قانون برای زن به جهت گرفتن مهریه مقرر کرده است این است که تا مهر خود را نگرفته است می تواند از تمکین خود داری نمایداین حق را حق حبس گویند.

در مورد حق حبس در مهریه ماده 1085 قانون مدنی اشعار می دارد زن میتواند تا مهر به تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و در این حالت زن ناشزه محسوب نمی شود و این امتناع وی مسقط حق نفقه نخواهد بود از طرف دیگر از نظر وکیل مهریه در مشهد اگر زن قبل از دریافت مهریه حتی برای یک بار از مرد تمکین کند و در بستر او بخوابد به استناد ماده 1086 قانون مدنی حق حبس او ساقط می گردد و دیگر نمی تواند به عنوان عدم تادیه مهر از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.لازم به ذکر است اعسار و تقسیط مهریه هیچ گونه تاثیری در اسقاط حق حبس زوجه ندارد.(شماره وکیل مهریه در مشهد09152055986 )

تفاوت مهریه عندالمطالبه با مهریه عندالاستطاعه

از نظر وکیل مهریه در مشهد، مهر عندالمطالبه به محض مطالبه زن بر ذمه شوهر قرار می گیرد و زن به راحتی دارای حق حبس می باشد و بار اثباتی تمکن بر عهده زوج می باشد اما در مهریه عندالاستطاعه زن برای گرفتن مهریه ابتدا باید استطاعت مالی و تمکن مالی زوج را اثبات کند یعنی بار اثباتی دارا بودن مرد به عهده زن است که در این حالت حق حبس نیز مورد خدشه واقع می گردد و عملاً در این نوع مهریه اعمال حق حبس دشوار می گردد

دانستنی ها و ترفند های وصول مهریه توسط وکیل مهریه در مشهد

1-اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که به زن مهریه تعلق نمی گیرد در این صورت نیز ( بعد از وقوع نزدیکی) شرط باطل ولی عقد صحیح است و در این حالت نیز به زن مهرالمثل تعلق می گیرد.
2- در صورتی که سند ازدواج عادی باشد زوجه باید مستقما از طریق دادگاه یا شورا اقدام نمائید چراکه اسناد عادی در اجرای ثبت از هیچ جایگاهی برخوردار نمی باشد.

وکیل مهریه در مشهد 09152055986

3- به پیشنهاد وکیل مهریه در مشهد زوجه می بایست از ارسال اظهارنامه قبل از وصول مهریه حتی الامکان خودداری نمائید چون این امر باعث می گردد که زوج نسبت به انتقال اموال خویش اقدام نمائید.
4- در صورت توانایی و تمکن مالی حتما از خدمات وکلای دادگستری به جهت آشنایی به قوانین و مقررات و همچنین فرایند سریع وصول مهریه استفاده کنید.(شماره وکیل مهریه در مشهد 09152055986)

7-مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه می باشد بنابراین زوجه می تواند به طرفیت ورثه زوج که اموال به جا مانده را قبول کرده اند دادخواست مطرح نمایند.
8-مطالبه مهریه ارتباطی به وقوع طلاق و یا اثبات رابطه نامشروع و…. ندارد و زوجه به محض انعقاد عقد نکاح می تواند مهریه خویش را مطالبه و هر گونه تصرفی را در مال خویش نمائید

تفاوت بذل مهریه با بری کردن مهریه از ذمه زوج

به نظر وکیل مهریه  مشهد در صورتی که زوجه کل یا بخشی از مهریه را دفترخانه رسمی بذل نمائید رجوع از بذل امکان پذیر می باشد ولی در صورتی که ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری کند قابل رجوع نمی باشد.

افزایش مهریه بعد از ازدواج

به نظر وکیل مهریه در مشهد امکان افزیش مهریه بعد از انعقاد عقد نکاح وجود ندارد چرا که ملاک میزان مهریه زمان وقوع عقد نکاح می باشد و این افزایش مهریه مورد قبول قانون نبود و جزو مهریه مورد مطالبه محاسبه نخواهد شد و از نظر وکیل خوب مهریه در مشهد  به عنوان دینی غیر از مهریه بر ذمه زوج قرار می گیرد.

وکیل مهریه در مشهد 09152055986

وکیل متخصص مهریه در مشهد

اگر شما هم تمایل دارید تا از تخصص و خدمات وکیل مهریه در مشهد جهت وصول مهریه در مشهد استفاده کنید ابتدا نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید. برای دریافت وقت با شماره 09152055986 حاصل فرماییدو پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل باید مدارک خود را تکمیل و با خود همراه داشته باشید.

مدارک لازم برای ارائه به وکیل مهریه در مشهد

1. اصل سند ازدواج
2. اصل شناسنامه
3. کپی کارت ملی
4. در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

مزایا استفاده از خدمات وکیل متخصص مهریه در مشهد

• وکیل می تواند در کمترین زمان ممکن مهریه زن را مجرای قانونی و شرعی وصول کند.
• نیازی به حضور زن در دادگاه نمی باشد و باالتبع زوجه به دور از استرس دادگاه ها در آرامش خاطر می باشد
• در صورتیکه مرد اموالی داشته باشد وکیل  مهریه در مشهد سریعا آنها را توقیف می کند.
• وکیل میتواند در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را بگیرد.
• وکیل نقش بسزایی در رد دادخواست اعسار مرد دارد.

هزینه وکیل مهریه در مشهد

هزینه وکیل مهریه بستگی به عوامل مختلفی دارد که در میزان هزینه ها و حق الوکاله وکیل و توافق با موکل تاثیر گذار خواهد بود.

برای مشاوره با وکیل مهریه در مشهد با شماره 09152055986 در ارتباط باشید.  لطفا تماس در حد 1 دقیقه و 1 سوال باشد. / سپاس

سوالات متداول در مورد مهریه از وکیل مهریه در مشهد

چه زمانی می شود مهریه عندالاستطاعه را مطالبه کرد ؟

پاسخ:

از نظر وکیل مهریه در مشهد زمانی که مرد توان و استطاعت مالی داشته باشد مهریه عندالاستطاعه هنگامی که شوهر توان و دارایی لازم برای پرداخت را داشته باشد گفته می شود .زن و مرد می توانند مهریه را به صورت زمان دار ( موجل ) تعیین کنند. با این وصف پرداخت مهریه در زمانی که توافق شده می باشد و زوجه قبل از آن حق مطالبه آن را ندارد.اگر برای پرداخت مهریه زمان مشخص نشده باشد مهریه عند المطالبه است.

مهریه چیست ؟

پاسخ:

طبق قانون هر چی که مالکیت داشته باشد و بتواند جز دارایی خود به حساب آورد مهریه محسوب می شود .زوجه بعد از ازدواج توسط مهریه از نظر مالی حمایت می شود. چه از نظر شرع چه از نظر قانون هیچ حداقل و حداکثری برای مهریه وجود ندارد. زوج حداقل نسبت به مهریه عندالمطالبه باید از همان زمان عقد قدرت پرداخت را داشته باشد.

در مهریه عندالاستطاعه چنانچه زن تقاضای مهریه نماید باید ثابت کند که دارایی های مرد در حدی است که توان پرداخت مهریه را دارد.

حبس ناشی از مجرمیت با حبس محکومیت مالی ناشی از مهریه چه تفاوتی دارد ؟

از نظر وکیل مهریه در مشهد این دو حبس  از این جهت با هم متفاوت هستند که بر خلاف حبس مجرمیت ، حبس ناشی از محکومیت مالی تا زمانی که زوجه مهریه خود را نگیرد یا نسبت به زوج رضایت ندهد ،یا اعسار ثابت نشود زوج در حبس باقی می ماند.

شاخص تعیین مهریه

امروزه به دلیل اینکه ارزش پول کاهش پیدا کرده است. مهریه هایی که وجه نقد می باشند به نرخ روز محاسبه می شود. شاخص تعیین مهریه به نرخ روز از طریق بانک جمهوری اسلامی ایران می باشد.  و بر مبنای تورم تعیین می شود. و افرادی که می خواهند مهریه خود را بگیرند.  با توجه به سالی که تقاضا می کنند ، به نرخ روز مهریه دریافت می کنند .

وکیل مهریه در مشهد

Leave A Comment

منتظر صدای گرمتان هستیم