موسسه حقوقی مشهد وکیل کیفری در مشهد

وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

وکیل جرم افترا

.

وکیل افترا در مشهد :

افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد. جرم افترا در ماده697«قانون تعزیرات»به این شرح مورد پیش بینی قرار گرفته است «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به دیگری امری را صریحا نسبت دهد یا انها را منتشر نماید که مطابق  قانون ان امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت ان اسناد را اثبات نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا74ضربه شلاق یا یکی از انها حسب مورد محکوم خواهد شد.» وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

بنابر این استفاده از هر وسیله ای مثل چاپ نقاشی کاریکاتور(به شرط صراحت)استفاده از یارانه و اینترنت،و ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همانطور که اداره حقوقی قوه قضائیه طبق یک نظریه مشورتی اعلام کرده است«اگر به وسیله اینترنت یا مشابه ان هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواندصحت ان انتساب و اسناد را اثبات نماید مورد مشمول ماده 697 قنون مجازات اسلامی خواهد بود.»

وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

شرایط تحقق جرم افترا

با توجه به ماده 697 برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.

1-انتساب جرم به دیگری:

فعل یا ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب می شود.به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شان یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد موجب محکوم شدن مرتکب به استناد ماده 697نمی شود مثل اینکه کسی دیگری را به دروغگویی،روزه خواری،بی تقوایی،بی سوادی،بداخلاقی،بی عدالتی و نظایر انها متهم کند. با توجه به استفاده از واژه «کسی»در ماده697قربانی این جرم هم تنها اشخاص حقیقی می باشند،و نمی توان اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیده این جرم دانست. وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

توجه به نوع مجازات های پیش بینی شده در ماده 697 برای مفتری (یعنی حبس و شلاق)مرتکب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی میی باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شرکت ها،موسسات،دولت و نظایر انها را براساس ماده 697 به عنوان مفتری معرفی کرد مگر انکه شرتیط مزبور درماده 143 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 محقق گردد یعنی« نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع ان مرتکب جرم شود.»

وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

2-صراحت انتساب:

برای تحقق جرم افترا نیز بنا به صراحت ماده 697صراحت انتساب شرط است یعنی مرتکب باید «امری را صریحا نسبت دهد…که مطابق قانون ان امر جرم محسوب می شود.»البته لازم نیت که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب ان را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی مثلا دزدی کرده یا ادم کشته یا ترک انفاق کرده و ی اختلاس و خیانت در امانت مرتکب شده است.

وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

باتوجه به این جرم افترا به موجب ماده 104«قانون مجازات اسلامی»جرمی قابل گذشت است در صورتی که دونفر نسبت به یکدیگر مرتکب جرم افترا شوند در عمل چاره ای جز گذشت از یکدیگر برای فرار از مسئولیت کیفری ندارند. وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

3-ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد:

هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم  از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل مشمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر انها در محاکم قضایی غیر قابل رسیدگی و مجازات است باز باید همان مرجع رسیدگی کننده به اتهام افترا صرفا از باب تعیین صحت یا سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند.

وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

عنصر روانی در جرم افترا

وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است یعنی مفتری باید«عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه »به طرف مقابل داشته باشد.به عبارت دیگر مفتری باید اولا،عمل نسبت دادن را عامدا انجام دهد نه اینکه مثلا در حال مستی، هیپنوتیزم،خواب یا بیهوشی کلمات افترا امیزی را بر زبان اورده باشد و ثانیا،به جرم بودن نسبتی که به قربانی می دهد اگاه باشد. بنابراین اگر کسی که از جرم بودن ترک انفاق نا اگاه است دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم کند مرتکب جرم افترا نمی شود.ثالثا،مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد اگاه باشد.پس هرگاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه ب وی نسبت دروغ بدهد مفتری مجسوب نخواهد شد. وجود سوءنیت خاص در مرتکب مثلا قصد بی ابرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل ضروری نیست و با وجود سه شرط پیش گفته جرم افترا محقق می شود.

منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی می باشد

وکیل جرم افترا در مشهد 09152055986

وکیل حرفه ای جرم افترا در مشهد
شماره وکیل افترا در مشهد

Leave A Comment

تماس 09152055986