وکیل واخواهی در مشهد

واخواهی ، اعتراض به حکم غیابی

واخواهی ، اعتراض به حکم غیابی


واخواهی ، اعتراض به حکم غیابی در مشهد

محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده می شود.

واخواهی از نظر لغوی به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خورده گرفتن و ایراد گرفتن است . واخواهی در اصطلاح به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند . واخواهی یک طریق عدولی رسیدگی به شکایت از احکام است زیرا بر اثر آن دعوا برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم باز می گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و در غیر این صورت آن را استوار کند.

وکیل اعتراض به حکم غیابی 09152055986

مبانی واخواهی :

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است به آن اعتراض کند و هماند دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رای مقتضی را صادر کند . واخواهی طریقه ای عدولی است بدین معنا که به اعتراض در همان دادگاهی رسیدگی می شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجددا حکم می دهد و ممکن است در تجدیدحکم از نظر بدوی خود عدول کند.

در حقیقت مبنا و ازوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم علیه بدون سوءنیت غایب بوده و چه بسا اگر حضور می داشت با استناد به دلایل و مدارک دعوای خواهان را از اعتبار می انداخت.دلیل دیگری را که می توان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوا در دادرسی ثانوی حفظ می شود گفتیم که اعتراض طریقه ای عدولی است یعنی براثر آن دعوا نزد همان دادگاه بر می گردد و دادگاه صادر کننده حکم مجددا به آن رسیدگی می کند.در نتیجه اصحاب دعواموقعیت خود را در دادرسی ثانوی حفظ می کنند به این معنا که فردی که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع شده در اینجا باز خواهان باقی می ماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده می ماند هرچند هرچند که در دادرسی ثانی دارای سمت معترض می شود.در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوای خود را به اثبات برساند.

سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار می گیرد رعایت اصل تناظر است.در نظام های بزرگ دادرسی ضمن این که احترام به اصل تناظر مورد تاکید قرار گرفته مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین شده است که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که ذعلیه او اقامه شده است آگاه شود.در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و او بتواند از خود دفاع کند.

واخواهی ، اعتراض به حکم غیابی 09152055986

مرجع رسیدگی به حکم غیابی:

واخواهی منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بوده و دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

مهلت واخواهی:

در صورت ابلاغ حکم به صوذت واقعی برای افراد مقیم ایران مهلت واخواهی 20روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج از کشور2ماه از تاریخ ابلاغ حکم است.

اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:

در صورت اطلاع از مفادحکم مهلت واخواهی برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2ماه است.

در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه محکوم علیه می تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می شود.

در صورت وجود معاذیر قانونی:

اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبولی دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می شود.

اگر دادگاه عذر را قبول نکرد قرار رد دادخواست را صادر می کند.

در صورت حجر ورشکستگی و… محکوم علیه مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه است.

واخواهی ، اعتراض به حکم غیابی 09152055986

معاذیر قانونی: 

فرضی که مانع حرکت است با گواهی پزشک و شهادت گواهان.

فوت یکی از والدین یا همسران یا اولاد. حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق.

توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

اگر در رسیدگی به پرونده ای خوانده یا وکیل یا لایحه ای هم به دادگاه ارسال نکرده باشند و ابلاغ هم واقعی نباشد حکم صادر شده از طرف دادگاه صفت غیابی بودن را دارا است.یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است که غیابی بودن مختض حکم است و قرار غیابی نداریم.همچنین در حکم غیابی حضور و عدم حضور خوانده ملاک است نه خواهان.حکم در صورتی غیابی است که به طورجزیی یا کلی علیه خوانده باشد.

آثار واخواهی:

واخواهی دارای آثاری به شرح ذیل است:

اثر تعلیقی بر اجرای حکم:

واخواهی مانند تجدیدنظر اثر تعلیقی دارد.بدین معنا که تا انقضای مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت واخواهی شده باشد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می شود.

اثر انتقالی:

اثر انتقالی بدن معنا است که اختلاف از مقطع قبلی (رسیدگی غیابی)به مقطع واخواهی با تمامی مسائلی که دارد با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه منتقل می شود.قاعده کلی این است که حکمی که حضوری است 20روز از تاریخ ابلاغ حکم قابل تجدید نظر خواهی است مگر درباره استثنائات.قاعده در حکم غیابی این است که 20 روز از زمان ابلاغ قابل واخواهی و در 20روز دوم قابل تجدیدنظرخواهی است.بنابراین حکم غیابی 40روز برای افراد مقیم ایران قابلیت اعتراض را دارا است.

شرایط واخواهی :

دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم شود.

هزینه دادرسی پرداحت شود.

در مهلت قانونی تقدیم شود.

حکم صادر شده غیابی بوده باشد.

حقوق واخواه(خوانده دعوای اصلی):

اعتراض به بهای خواسته.

اعتراض به اصیل بودن سند.

اعتراض به سایر ادله.

جلب شخص ثالث.

ایراد کردن به دادرسی مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا دادرس.

صدور حکم :

رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اینکه رای قابل تفکیک نباشد.در صورت واخواهی محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم و صدور جکم به نفع وی خواهان بدوی ملزم به جبران خسارت است.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده اما واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.

اجرای حکم غیابی :

چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود.مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده ونامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. چنلنچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی کند و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *