وکیل جرم هتک حیثیت در فضای مجازی در مشهد

وکیل هتک حیثیت در مشهد

وکیل هتک حیثیت در مشهد


هتک حیثیت یکی از مصادیق جرایم رایانه ای می باشد که متاسفانه آمار آن هر روز رو به فزونی می باشد در این مقاله وکیل کیفری به  صورت تخصصی به بررسی جرم هتک حیثیت در فضای مجازی در مشهد می پردازد با این توضیح که متهمین  از دو طریق  مرتکب جرم  هتک حیثیت می گردند در حالت اول  متهمین از طریق  تغییر و تحریف در  صوت، فیلم دیگری اقدام به انتشار آن در فضای مجازی می کند و یا با علم به تغییر و تحریف (بدون اینکه آن را شخصا انجام داده باشد) اقدام به انتشار آن می کند  و در حالت دوم متهمین  فیلم و تصاویر و یا اسرار خصوصی دیگران را بدون رضایت آنها منتشر و یا در دسترس دیگران قرار می دهند

وکیل  جرم تغییر و تحریف در فیلم و صوت و تصویر دیگران در مشهد

تحریف نگاری به معنای دگرگونی کردن محتوای دیگری است. این رفتار در حوزه جرایم مرتبط با محتوا است به همین دلیل با جعل رایانه ای یا تخریب فرق دارد.در تحریف نگاری نیز همان رفتار هایی انجام می شود که در جعل یا تخریب هست ولی در اینجا نسبت به صوت و تصویر و فیلم انجام می شود و به همین دلیل تحریف نگاری خاص تر از جعل و تخریب رایانه ای است.افزون بر این تحریف نگاری چون در برخی مورد ها بر ضد آبرو و حیثیت کسانی است بزهی بر ضد شخصیت معنوی افراد است.

تحریف نگاری به سه صورت نمود می یابد:

گاهی دگرگونی در محتوای دیگری به گونه ای است که به حالت استهجان یا ابتذال در می آید که در اینجا گزاره های تعدد بزه پاس داشته می شود.

گاهی دگرکونی سبب هتک حیثیت می شود که در اینجا با بررسی عرف بزه شناسایی می گردد

گاهی نیز دگرگونی به گونه ای است که تصویر سا فیلم دیگری به صورت ناپسیند یا اهانت آمیز نیست که در این حال بزهی انجام نشده است.برای اطلاعات بیشتر در خصوص جرم توهین عبارت وکیل جرم توهین در مشهد را کلیک نمائید

فصل پنجم بخش جرایم در قانون جرایم رایانه ای به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته است که نخستین ماده آن درباره تحریف نگاری است. لازم به ذکر می باشد که جرم نشر اکاذیب طی مقاله جداگانه ای بررسی گردیده است وبرای اطلاع بیشتر می توانید عبارت وکیل جرم نشر اکاذیب در مشهد را کلیک کنید.

تغییر و تحریف در فیلم و صوت و تصویر دیگران چه مجازاتی دارد؟

بر پایه ماده16 قانون جرایم رایانه ای ( ماده 744قانون مجازات اسلامی) : هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس لز نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره-چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

 رفتار مجرمانه در جرم هتک حیثیت

از نظر وکیل پایه یک دادگستری رفتار موضوع ماده 744 به دو صورت رخ می دهد :

اول : تغییر یا تحریف و انتشار که در این حالت برای بزه تحریف نگاری دو رفتار بایسته است. از این رو این بزه مرکب است.

مرتکب تا هنگامی که محتوای دیگری را تغییر نداده یا تحریف ننموده بزهی انجام نداده است مگر اینکه رفتارش مصداق بزه دیگر مانند تخریب یا جعل باشد. مرتکب پس از تغییر  یا تحریف لازم است تا محتوا را انتشار دهد تا به کیفر پیش بینی شده در ماده744 قانون مجازات اسلامی برسد.

دوم: انتشار با علم به تغییر یا تحریف که در اینجا تنها یک رفتار رخ می دهد.

پس بخش نخست ماده به بزه مرکب و بخش دوم که تنها به انتشار اشاره می کند بزه ساده است.

نحوی تغییر یا تحریف در محتوا در جرم هتک حیثیت

تحریف یا تغییر محتوای دیگری می تواند به حالت های بسیاری رخ دهد مانند کم کردن محتوای فیلم یا تصویر مانند اینکه کسی عکی دسته جمعی را چنان کند که تنها یک دختر و پسر در آن بماند یا به صورت افزودن مانند پدید آوردن تصویر یک هنر پیشه فیلم هرزه در کنار یک مدیر عالی رتبه.

تغییر و تحریف ممکن است به صورت مستهجن و مبتذل در آید.تبصره ماده744 قانون مجازات اسلامی می گوید :چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

وکیل جرم انتشار تصاویر، فیلم و اسرار خصوص دیگران در فضای مجازی در شهرستان مشهد

یکی از سوالات تکراری که همواره از وکیل دادگستری درمشهد پرسیده می شود این است که آیا  انتشار تصاویر، فیلم و اسرار خصوص دیگران در فضای مجازی جرم محسوب می شود؟

در جواب باید  گفته شود که قانونگذار در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی با عبارت  «هرکس به وسیله ی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.» چنین عملی را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است

 

ارکان جرم انتشار تصاویر و فیلم خصوصی و اسرار دیگران

این جرم نیز ماندد سایر جرایم از ارکانی و عناصر تشکیل شده است که به صورت خلاصه  توسط وکیل کیفری بیان می گردد

الف: عنصر مادی

عنصر مادی  این جرم منتشر کردن و یا در دسترس دیگران قرار گرفتن صوت و یا فیلم و یا تصویر خانوادگی و یا خصوصی دیگری به وسیله ی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است.

ب:  شرایط و اوضاع و احوال تحقق این جرم

در این جرم می بایست

اولا: وسیله ارتکاب جرم سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد؛

ثانیا: موضوع جرم صوت و یا فیلم و یا تصویر خانوادگی و یا خصوصی و یا اسرار باشد،

برای اطلاع بیشتر در خصوص جرم افشای اسرار می توانید وکیل جرم افشای اسرار را کلیک کنید

ثالثا: صوت و یا فیلم و یا تصویر و اسرار متعلق به غیر باشد،

رابعا: صاحب آن راضی به انتشار آن نباشد، خامسا: این موارد منتشر شود و یا در دسترس غیرقرار گیرد.

ج: نتیجه جرم:

نتیجه ی این جرم ورود ضرر به شخص و یا هتک حیثیت او است.

د: عنصر معنوی

عنصر معنوی این جرم عبارت است از

  • سوء نیت عام فرد در ارتکاب عالمانه و عامدانه جرم،
  • سوءنیت خاص وی در اراده تحقق هتک حیثیت .

 

نتیجه در جرم هتک حیثیت

رفتار های پیش بینی شده در جرم هتک حیثیت  باید به نحوی منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت شود.

عرف در تعیین نتیجه یک منبع الزامی است در جرم هتک حیثیت  دو نتیجه پیش بینی شده که هر یک به دست آید بزه نیز محقق می گردد:یکی ضرر که تعیین آن با کارشناس و تصمیم دادرس و دیگری هتک حیثیت که تعیین آن با عرف و تصمیم دادرس است.

ضرر در معنای کلی و عام آمده و به هر زبانی خواه مادی زباشد و خواه معنوی گفته می شود که پیرو انتشار یا در دسترس گذاری محتوای خصوصی یا خانوادگی نمود می یابد.البته باید پذیرفت که بیشتر زیان هایی برخاسته از این دو رفتار معنوی هستند.

بدست آمدن هریک از دو نتیجه چه ضرر و چه هتک حیثیت برای رخ دادن بزه بس خواهد بود و چنانچه دادرس یکی را احراز کرد نیازی به دست یا فتن به دیگری نیست زیرا پیامد دو نتیجه همچون یک نتیجه است و نه اثری بر بزه (از جهت گزاره های تعدد)دارد و نه بر کیفر (از جهت افزایش یا کاهش کیفر ). منبع تخلیص مطلب کتاب حقوق کیفری فناوری اطلاعات دکتر حسن عالی پور می باشد

نحوی رسیدگی به جرایم هتک حیثیت در فضای مجازی در دادگستری مشهد به چه نحوی می باشد ؟

در شهرستان مشهد دادسرای ویژه ای جرایم سایبری و رایانه  واقع در خیابان ابن سینا به صورت تخصصی تحقیقات مقدماتی  این گونه جرایم را انجام می دهد  و معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به دادسرای جرایم رایانه  نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد و با توجه به تخصصی بودن چینین جرایمی معمولا برای بررسی بیشتر به پلیس فتا واقع در ابتدای بلوار پیروزی ارجاع می شود  و در نهایت پس دریافت گزارش پلیس فتا ، استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.و در صورتی که عدم کفایت ادله و یا عدم انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *