وکیل حرفه ای خیانت در امانت در مشهد

وکیل حرفه ای خیانت در امانت در مشهد

امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است که تمامی مذاهب آسمانی پیروان خود را به رعایت ان سفارش کرده اند. به نظر وکیل حرفه ای خیانت در امانت مشهد جرم خیانت نیز مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر سابقه طولانی داشته و از قدیم الایام در جوامع بشری شایع بوده است.در آیات متعددی از قران کریم مردم به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با دیگر همنوعان خود توصیه شده اند.

جرم خیانت در امانت چیست ؟

جرمی است که برای اینکه به وجود بیاید مال توسط مالک قانونی آن به فرد دیگری سپرده می شود . مال هر شئ ای و فرد هر کسی به جزء مالک واقعی آن می تواند باشد.اگر فردی که مال به او سپرده شده است از برگرداندن آن هنگامی که مالک درخواست مطالبه او را دارد خودداری کند یا مال را در جای دیگر صرف کرده باشد غیر از آن چیزی که مالک برای آن تعیین کرده است ،خیانت در امانت گفته می شود.

مقایسه بین دوجرم خیانت در امانت و کلاهبرداری:

ویژگی مشترک

بین این دو جرم آن است که در هر دو مورد قربانی از روی اراده و اختیار و به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد.

اولین تفاوت

بیین این دو جرم آن است که کلاهبرداری برخلاف خیانت در امانت مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است یعنی کلاهبردار با صحنه سازی و با انجام مانور های متقلبانه قربانی جرم را فریب داده و بدین وسیله رضایت وی را نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب می کند.در صورت فقدان این شرط اساسی جرم کلاهبرداری همان طور که قبلا مشاهده کردیم به وقوع نخواهد پیوست(مقاله وکیل کلاهبرداری در مشهد را کلیک کنید).ازسوی دیگر در خیانت در امانت قربانی بدون اینکه مانور یا صحنه سازی متقلبانه ای از سوی مجرم انجام شده باشد به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد.در حالی که جرم کلاه برداری به محض اخذ مال از سوی کلاه بردار ارتکاب می یابد در خیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد.

دومین تفاوت

که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود.انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی شرط تحقق جرم کلاهبرداری است.در حالی که در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری است.

ارکان و عناصر تحقق جرم خیانت در امانت

الف) رفتار مرتکب :

به موجب ماده 674قانون تعزیرات خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل مثبت استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد که درزیر به توضیح معانی این چهار اصطلاح می پردازیم.

 • استعمال نمودن: منظور از استعمال مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت می باشد مثل این که امین اقدام به مصرف دارو یا پوشیدن لباس و یا استفاده از اتوموبیلی که به وی سپرده شده است بنماید.
 • اتلاف: یکی دیگر از مصادیق اعمال خائنانه عبارت است از تلف کرن مال مورد امانت یعنی نابود کردن یا از ببین بردن ان به هر وسیله ممکن (از قبیل اتش زدن ،شکستن،پاره کردن، تخریب و …)می باشد.
 • مفقود کردن: امین ممکن است بدون این که مال امانتی را تلف کند موجب شود که دست یابی به آن برای مالک عملا غیر ممکن گردد.
 • تصاحب: منظور از تصاحب برخورد مالکانه کردن با مال می باشد یعنی این که کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخورد کند که معمولا مالک حق چنان برخوردی را با مال دارد مثل این که مال را به فروش برساند.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

قانون گذار وجود شرایط مختلفی را برای جرم شناختن عملی که امین در مورد مال امانتی مرتکب می شود لازم دانسته است.در زیر به مهم ترین این شرایط اشاره می کنیم:

 • موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد:

موضوع جرم خیانت در امانت مال می باشد که اعم از اشیاء و حیوانات است.لیکن هرگاه کسی فرزند خود  یا چیز هایی مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا حشرات بی ارزشی که یا در نگاه شرع و یا از نظر عرف مالیت ندارند را به دیگری بسپارد یا اورا نسبت به اسرار زندگی یا اسرار به اختراع خود امین قرار دهد وقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند و یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود.

 • سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن:

این شرط در واقع متشکل از سه جزء می باشد که هرکدام از انها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

  • سپرده شدن مال به امین:

برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین داده شده باشد و الا اگر شخصی خودش مالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود.

  • سپرده شدن به یکی از طرق قانونی:

منظور از این شرط آن است که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد تا به تبع آن سپردن وی نیز مورد حمایت قرار گیرد.بنابراین هرگاه مالی توسط سارق یا غاصب به امین سپرده شود و امین به جای استرداد آن به سارق یا غاصب آن را به مالک اصلی یا به مقامات صلاحیتدار دهد نه تنها موجب جرم خیانت در امانت نشده بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

  • شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن:

در صورتی می توان گیرنده مال را به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم کرد که وی موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن ان باشد مثل وکیلی که موظف است پس از خاتمه دعوی اسناد و مدارک راجع به دعوی را به موکل مسترد دارد یا شخصی که از سوی دیگر مامور شده است که اموالی را که او در اختیارش است به یک موسسه خیره تسلیم کند.

 • تعلق مال به غیر:

در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست.بدین ترتیب هرگاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجددا آن را از وی باز پس گرفته و به عنوان وثیقه دین تا تادیه کامل دین نزد خود نگاه دارد ولی راهن از استرداد مال مرهون خودداری کند وی را نمی توان مرتکب جرم خیانت در امانت دانست هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است.

نتیجه حاصله در جرم خیانت در امانت:

خیانت در امانت نیز مثل کلاهبرداری از زمره جراید مقید می باشد که تحقق ان منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود.قسمت اخیر ماده674قانون تعزیرات اشعار می دارد «شخصی که آن اشیاه نزد او بوده آنها را به ضرر ماکین یا متصرفین  آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید».بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشداععم از آن که این ضرر مشتمل بر منفعتی برای شخص خائن باشد یا خیر.

وکیل احراز عنصر روانی جرم خیانت در امانت در مشهد:

عنصر روانی در جرم خیانت در امانت همانند عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو بخش سوء نیت خاص و عام تشکیل می شود.سوء نیت عام به جز اول عنصر مادی یعنی عمل کردن فیزیکی که متهم ان را مرتکب شده است مربوط و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی اینکه متهم باید یکی از چهار فعل تصاحب،تلف،مفقود یا استعمال کردن مال موردامانت را عمدا و از روی قصد و اراده و نه مثلا تحت تاثیر مستی یا در حال خواب طبیعی یا مصنوعی(هیپنوتیزم)یا از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشد.از سوی دیگر منظور از سوءنیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد میل به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد.

لازم به ذکر است سوء نیت و انگیزه دو موضوع متفاوت و جداگانه است سوء نیت یعنی قصد ارتکاب عملی را داشته باشد در صورتی که انگیزه یک هدف پنهان است که فرد در انجام کاری دارد.

عدم پس دادن باید از روی قصد و با سوء نیت همراه باشد که به مالک ضرر برساند اما اگر بدون قصد و سوء نیت باشد و ضرری به مالک نرساند به فرد حسادت ورزد ( انگیزه ) اهمیتی در وقوع جرم ندارد. منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی می باشد. برای استفاده از خدمات حقوقی وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09152055986 در تماس باشید.

مجازات خیانت در امانت بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 1399

قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی برای مرتکب جرم خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه حبس در نظر گرفته است. بر اساس ماده 104 قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرم خیانت در امانت به عنوان یک جرم قابل گذشت  ذکر گردیده است یعنی تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی می باشد و در صورتی که شاکی در هر مرحله از شکایت رضایت دهد حسب مورد قرارموقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای مجازات صادر می گردد.

جرم خیانت در امانت چه زمانی واقع می شود؟

از نظر وکیل حرفه ای خیانت در امانت زمانی جرم خیانت در امانت به وقوع می پیوندد که مالک واقعی او مال را درخواست می کند و شخص امین ( کسی که مال به او سپرده شده است ) با سوء نیت و قصد برنگرداندن و به مالک ضرر رساندن از پس دادن مال خودداری کند.حال فرقی نمی کند میان اینکه مال وجود داشته باشد یا قبلا تلف یا به مصرف رسیده باشد ، جرم انجام شده است.بنابراین:این عدم برنگرداندن باید حتما با قصد و سوء نیت باشد که جرم محقق شود یعنی اگر در هنگام پس دادن شما بدون قصد و نیت از مال خودداری کنید یا توان پس دادن آن را نداشته باشید جرمی انجام نشده است .

نکات حقوقی مهم در خصوص جرم خیانت در امانت

در زیر به بعضی از نکات حقوقی مهم در خصوص جرم خیانت در امانت در قالب سوال و جواب های کوتاه اشاره شده است که توسط وکیل کیفری کار براساس تجربه ای که در مراجع قضایی شهرستان مشهد بدست آورده است  پاسخ داده می شود

1- در صورتی که اموالی نزد فرد سپرده نشده باشد و تلف شود خیانت در امانت می باشد؟

برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

از نظر وکیل جرم سرقت در مشهد در صورتی که مال سرقت شده به امانت سپرده شود و تلف شود خیانت در امانت خواهد بود
سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

2- در صورتیکه فرد امین با خودروی مورد امانت مسافرکشی کند چه جرمی را مرتکب شده است؟

شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند مرتکب خیانت در امانت شده است.

3- آیا مطالبه وجه چکی که به امانت داده شده است خیانت در امانت محسوب می شود؟

بله از نظر وکیل چک در مشهد در صورتیکه چک به صورت امانت داده شده باشد نمی توان برای وصول آن اقدام کرد و در این صورت خیانت در امانت قابل اثبات است.

4- برای اینکه قصد امانت دادن مالی را داشته باشیم باید حتما امانت نامه تنظیم شود؟

خیر امانت دادن یک مال به فردی به هر لفظ و قیدی امکان پذیر است و نیازی به امانت نامه نمیباشد.

5- اگر مرد اقدام به جابجایی و تصرف در جهیزیه زن کند خیانت در امانت می باشد؟

خیر از نظر وکیل خانواده در مشهد  جهیزیه زن به دلیل اینکه متعلق به خود می باشد و به امانت به مرد داده نشده است خیانت در امانت نخواهد بود.

6- اگر فرد امین از خودروی مورد امانت استفاده شخصی کند چه مجازاتی دارد؟

در این صورت به معنی استعمال کردن در خیانت در امانت می باشد و فرد به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

7- آیا خیانت در امانت نسبت به اموال غیر منقول از قبیل ملک و آپارتمان امکان دارد؟

از نظر وکیل ملکی در مشهد بنابه تصریح ماده اموال غیرمنقول از قبیل آپارتمان،ملک و.. به عنوان اجاره،امانت یا رهن و یا برای وکالت به کسی داده شده باشد در صورتی که سایر شرایط مربوط به جرم خیانت در امانت فراهم باشد

مراحل طرح شکایت خیانت در امانت در شهرستان مشهد

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل حرفه ای خیانت در امانت دارید. (برای دریافت وقت با شماره 09152055976 تماس حاصل فرمائید) . پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

در این مرحله وکیل حرفه ای خیانت در امانت با تنظیم شکوائیه و ارسال آن از طریق دفاتر خدمات قضایی شهرستان مشهد مراحل قانونی اثبات جرم خیانت در امانت را پیگیری می کند.و از طرف دیگر می تواند حسب مورد در پرونده های جریانی در شعب دادسرا ،دادگاه کیفری 2 و دادگاه تجدیدنظر اعلام وکالت نموده و از حقوق قانونی و شرعی موکل دفاع کند.

شکایت خیانت در امانت اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان اثبات جرم خیانت در امانت کمتر می باشد.
 • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 • در صورت شناسایی اموال وکیل می تواند سریعا آنها را توقیف کند   .
 • وکیل می تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص خائن اقدام کند.
 • وکیل می تواند بعد از محکوم شدن فردی که مبادرت به خیانت در امانت کرده است، برای استرداد مال اقدام کند.
 • وکیل می تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت

 • ارائه مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی و یا اسنادی که مال به صورت امانت داده شده است و سپس مورد خیانت در امانت قرار گرفته شده است.
 • تنظیم وکالتنامه وکیل دادگستری

وکیل حرفه ای ثبت شکایت خیانت در امانت در مشهد؟

در مرحله اول همه جرائم در محلی که جرم واقع شده است از طریق دفاتر خدمات قضایی در یکی از دادسراهای الندشت،صدف و رضائیه واقع در شهرستان مشهد ثبت می شود. دادسرا با در نظر گرفتن دلائلی که از سمت شاکی مطرح می شود مانند شهادت شهود ، رسید دریافت مال و اظهارنامه ای که پاسخ نداده است به تحقیقات ادامه می دهد . در آخر یا جرم را انجام شده می داند و پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه کیفری 2 واقع در مجتمع قضایی عدالت و یا مجتمع قضایی امام خمینی(ره) می فرستد و یا جرمی انجام نشده است و قرار منع تعقیب صادر می کند و شکایت را رد می کند. هنگامی که پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می شود قاضی تصمیم می گیرد ولی ارسال پرونده به دادگاه به معنی صادر کردن رای محکومیت نخواهد بود امکان برائت همچنان وجود دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *