وکیل جرایم پزشکی در مشهد

وکیل جرایم پزشکی در مشهد

وکیل جرایم پزشکی در مشهد


به دلیل پیشرفت‌های پزشکی و مراجعات انبوهی از مردم به پزشکان  همچنین  تنوع جرایم در حوزه پزشکی ، بررسی  آن  از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با توجه به  فنی و تخصصی بودن این رشته و همچنین  شناسایی انواع جرایم و نحوه رسیدگی و سایر موضوعات وکیل جرایم پزشکی در مشهد سعی دارد بر اساس  تخصص و تجربه شخصی و همچنین با بهره گیری از مقالات و کتب اساتید به بررسی این جرم در شهرستان مشهد بپردازد مشهد به علت وجود  پزشکان  متخصص ، حرفه ای و  حاذق  به عنوان یکی از قطب های گردشگری سلامت شناخته می شود  که در مواردی  ممکن است بر اساس قصور از ناحیه پزشکان ، جرایمی در این حوزه واقع شود و مضافا اینکه در مواردی ممکن است اشخاصی به قصد سود جویی در این حوزه دخالت نماید و که دخالت آنها سلامت همگانی جامعه را به خطر بیاندازد که وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در ادامه به بررسی آن می پردازد

وکیل دعاوی پزشکی در مشهد

جرایم پزشکی به دو بخش تقسیم می‌شوند که حسب مورد می تواند  موضوع یکی  دعاوی کیفری پزشکی  در شهرستان مشهد قرار بگیرد

الف : جرایم خاص پزشکی که عبارتند از

جرایم خاص پزشکی در مشهد جرایمی هستند که به رفتار خاص پزشک در حوزه درمان مربوط است که وکیل کیفری در مشهد برخی از این جرایم را به صورت مستقل بررسی نموده است

 • قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امور پزشکی
 •  ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشک
 • قتل ترحم آمیز
 • سقط جنین
 • جرایم مربوط به پیوند اعضا

ب: جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی

که شامل موارد ذیل می‌باشد

 • افشای اسرار بیماران موضوع ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی
 • صدور گواهی خلاف واقع پزشکی موضوع ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی
 • عدم کمک به مصدومین موضوع قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
 • تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران موضوع ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
 • دخالت غیر مجاز در امور پزشکی موضوع مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی
 • سایر جرایم

نحوی رسیدگی به جرایم خاص  پزشکی در شهرستان مشهد

از نظر وکیل دادگستری در مشهد یکی از موارد  شایع مرتبط با جرایم خاص پزشکی در شهرستان مشهد  قتل غیر عمد و ایراد صدمات غیرعمدی می باشد  در برخی از جرایم خاص پزشکی از قبیل قتل غیر عمد و یا ایراد صدمات غیر عمدی چنانچه شخص و یا وراث وی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مربوط شکایتی داشته باشند ابتدا شکایت آنها اخذ و مدارک و مستندات پزشکی دریافت و ضمیمه پرونده می‌شود یعنی در گام نخست باید رابطه درمانی بین بیمار و پزشک مشتکائن احراز گردد در همین قدم اولیه چه بسا پرونده نسبت به متهم مورد نظر بسته شود که در آن صورت به لحاظ عدم توجه به متهم قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و یا اینکه مستندات کافی از سوی شاکی یا شکات ارائه شود که در آن صورت طی دستوری پرونده جهت تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارسال می‌گردد کمیسیون مذکور با تشکیل جلسه فرایند درمان را ملاحظه می‌کند و سپس در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک اظهار نظر می‌نماید در فرض تقصیر پزشک و در راستای ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری متهم را می‌تواند احضار کند بنابراین بازپرس مکلف است در مقام رسیدگی و تحقیق دو مرحله را طی کند

 • احراز رابطه درمانی فی ما بین بیمار و پزشک مشتکی عنه
 • تقصیر

بنابراین بازپرس برای انجام این کار بعد از اخذ شکایت شاکی خصوصی و ملاحظه مدارک و مستندات پزشکی از جمله نسخه‌های تجویزی و آزمایش‌های صورت گرفته و پرونده بالینی و استعلام از موسسه پزشکی یا بیمارستان این رابطه درمانی را احراز خواهد کرد و چنانچه این رابطه درمانی وجود نداشته باشد تکلیف بازپرس صدور قرار منع تعقیب است در صورتی که این رابطه درمانی احراز شود تکلیف بازپرس اثبات تقصیر پزشک است و برای این امر موضوع را به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند کمیسیون پس از بررسی و در صورت ارتکاب تقصیر با ذکر میزان قصور و اعلام ارش یا دیه متعلقه پاسخ استعلام را به بازپرسی ارائه می دهد

 

وکیل جرم افشای اسرار پزشکی  در مشهد

ماده ۶۴۸ قانون  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ” اطباء و جراحان و ماما‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به ۴۵ روز تا ۶ ماه حبس و یا به ۲۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند ”  از نظر وکیل جرم افشای اسرار پزشکی در مشهد به عنوان عنصر قانونی این جرم محسوب می گردد و این جرم دارای ارکان زیر است

: یک ) شخصیت مرتکب : منظور از این رکن، اشخاص مقرر در ماده مذکور است و سایر افراد جامعه از دایر شمول مقررات این ماده قانونی خارج هستند

. دو ) وجود سر : بدین معنا که بیمار یا بستگان وی راضی به فاش شدن آن بیماری و مسائل مرتبط با آن نباشند و بیمار برای اخفای آن انگیزه داشته باشد

. سه) افشای سر : چنانچه کادر درمان در غیر از موارد مجاز قانونی نسبت به آشکار نمودن این راز اقدام نماید، عمل وی مجرمانه تلقی و به مجازات ماده مذکور محکوم خواهد شد

چهار) عنصر روانی : مراد از چنین عنصری آن است که مرتکب، دارای اندیشه مجرمانه بوده و با علم و اطلاع نسبت به سری بودن بیماری و مسائل مربوط بدان،به چنین امری مبادرت ورزد .

در این جرم، سوء نیت آن برای اثبات عنصر معنوی کافی بوده و نیازی به سوئیت خاص یعنی قصد تحقق نتیجه مجرمانه نیست .با تحقق شرایط یاد شده جرم محقق می‌شود.

استثنائات جرم افشای اسرار پزشکی

پزشکان و موسسات پزشکی در موارد زیر ملزم به افشای اسرار بیماران و اعلام آن به مراجع قانونی ذی‌ربط هستند

1)بیماری‌های آمیزشی

۲)بیماری‌های واگیردار

۳ )طاعون

۴ ) تب زرد

۵ ) مطبقه یا تیفوئید

۶) مهرقه یا تیفوس

۷) آبله

۸  )مخملک

۹ )سرخچه

۱۰) خناق یا دیفتری

۱۱ )اسهال خونی

۱۲) سرسام واگیر

۱۳) تب عرق گز سوئد می لی بر

۱۴) مالاریا فلج اطفال تب مالت

۱۵)دفاع پزشک در محکمه و استناد به سر خاص بیمار

۱۶) وبا و اسهال وبایی شکل

وکیل جرم صدور گواهی پزشکی خلاف واقع در مشهد

در مواردی ما شاهد می باشیم که برخی از اشخاص به منظور طفره رفتن  از انجام وظایف محوله ، سعی در استفاده متقلبانه از  معاذیر معاف کننده دارند و صدور گواهی پزشکی خلاف واقع از ناحیه پزشکان می تواند این اشخاص را در انجام اعمال غیرقانونی یاری کند و به همین جهت این عمل جرم انگاری شده است و به نظر وکیل جرم صدور گواهی پزشکی خلاف واقع قانونگذار  در خصوص این جرم در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:” هرگاه طبیب تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . و هرگاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجه انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد

وکیل جرم تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران در مشهد

موسسات پزشکی و دارویی و متصدیان مربوطه ،چنانچه از آگهی‌های تبلیغاتی گمراه کننده و یا فریبنده همچون استفاده از عناوین مجعول یا عناوین خلاف حقیقت و واقع بر روی تابلو و سر نسخه و یا به هر طریق دیگر استفاده کرده و بیمار یا مراجعین را فریب دهند، طبق ماده ۱ قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی مجازات خواهند شد . اگر شخصی از عناوین فریبنده مانند “دکتر و مهندس” جهت جذب بیماران یا اطرافیان آنها استفاده کند، این عمل جرم تلقی می‌گردد و ممکن است با ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی ،مصوب ۱۳۸۸ ناظر ماده ۵۵۶ قانون تعزیرات ،تداخل پیدا کند . در این صورت ،اگر عنوان استعمال شده در محدوده ماده مزبور قرار گیرد، با آن قانون، مجازات داده خواهد شد ،اما اگر عناوین و شاخص‌هایی همچون” پروفسور”- که خارج از عناوین فوق الذکر است -یا هر عنوان خارج از برد تخصصی مرتکب، فریبنده محصول و طبق مقررات امور پزشکی و دارویی مجازات خواهد گشت

چند نکته:

یک) این قانون به صورت صریح ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ را نسخ کرده.

دو )ممنوعیت تبلیغات، هم شامل عرضه محصولات و کالاها و هم شامل خدمات از جمله خدمات پزشکی آسیب رسان می‌شود .

سه)جبران خسارت وارده توسط مرتکب، مستلزم طرح دادخواست حقوقی بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ می‌باشد، و الا دادگاه کیفری تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت .که وکیل حقوقی در مشهد می تواند در  این زمینه به صورت تخصصی به شما مشاوره ارائه نماید

چهار) قابلیت انتصاب خسارت وارده به بیمار یا مراجعین به تبلیغ کننده شرط است و اگر این خسارت ناشی از عمل تبلیغ کننده نباشد، از وی قابل مطالبه نخواهد بود طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور

پنج) اگر تبلیغات خلاف واقع نبوده، بلکه توسط تبلیغ کننده امکان وقوع داشته باشد، از شمول مقررات این قانون خارج است.

شش) انتشار تبلیغات موضوع این قانون توسط رسانه‌های جمعی موجب محکومیت مدیر مسئول به مجازات مندرج در این قانون است

. هفت) چون اصل بر اعمال صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

وکیل جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی در مشهد

دخالت غیر مجاز در امور پزشکی، موضوع مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوبه ۱۳۳۴ است که مصادیق آن عبارتند از :

 • یک)اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
 • دو)اشتغال به امور داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی
 • سه)اشتغال به امور دامپزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
 • چهار)اشتغال به امور آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه رسمی
 • پنج)اقدام به تاسیس غیر مجاز یکی از موسسات پزشکی مندرج در ماده ۱، بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت
 • شش) واگذاری پروانه رسمی خود به دیگری به نحو غیر مجاز
 • هفت) استفاده از پروانه رسمی دیگری به نحو غیر مجاز
 • هشت) واردات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 • نه) صادرات دارو بدون اقسام مجوزات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ده)خرید و فروش دارو توسط هر یک از شاغلین حرفه‌ای پزشکی و توزیع و فروش دارو
 • یازده)خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط هر یک از شاغلین حرفه پزشکی
 • دوازده) خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات ملزومات پزشکی توسط مسئولین مراکز ساخت تجهیزات
 • سیزده)اخلال در نظام دارویی کشور

تذکر در صورتی که متهم، پزشک نبوده و در امور پزشکی دخالت کرده و منجر به صدمه شده باشد، دو کیفرخواست علیه وی صادر می‌شود:

یکی تحت عنوان دخالت غیر مجاز در امور پزشکی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است

و دیگری، ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از دخالت غیر مجاز در امور پزشکی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. مرجع کارشناسی در خصوص جرایم پزشکی

از آنجا که تقصیر پزشکی یک امر فنی است و مقام قضایی  فاقد اطلاعات تخصصی از علوم پزشکی و فنون آن ندارد  لذا جلب نظر کارشناسان متخصص در این خصوص ضرورت دارد . سازمان پزشکی قانونی به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور ،مکلف است به کلیه استعلام‌های مراجع قضایی پاسخ دهد. تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی از ابتکارات راهبردی برای بررسی تقصیر جزایی پزشکان و حرفه‌های وابسته به آن است که در تهران و برخی استان‌ها فعال است بنابراین جلب نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ،به عنوان نظریه کارشناسی ،برای بررسی تاثیر پزشکان بلامانع است .البته اخذ نظریه نظام پزشکی به عنوان نظریه کارشناسی هیچ منعی ندارد و می‌توان نظریه نظام پزشکی را اخذ کرد( بند ۷ قانون نظام پزشکی) مطالب این نوشته برگرفته از کتاب جرایم پزشکی و دارویی و غذایی محبوب افراسیاب می باشد و برای کسب اطلاعات جامع در خصوص جرایم پزشکی کتاب مذکور را تهیه و مطالعه فرماید.

آدرس نظام پزشکی در  مشهد

با توجه به اینکه سازامان نظام پزشکی به عنوان یکی از مراجعی می باشد که مردم برای اعلام خلاف و یا قصور پزشکی می توانند به آن مراجعه کنند وکیل جرایم در مشهد جهت سهولت دسترسی مردم و بیماران، آدرس و شماره تماس سازمان نظام پزشکی مشهد را اعلام می نماید

آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان حامد جنوبی، حامد ۹، سازمان نظام پزشکی مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۲۵۰۷۰ – ۰۵۱۳۶۰۲۵۰۷۲

مراحل شکایت از پزشکان در مشهد

معمولا در خصوص این گونه جرایم  اشخاص می توانند علاوه بر مراجعه به نظام پزشکی ابتدا حضورا و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی  شکایتشون را باید ثبت کنند در حال حاضر در شهرستان مشهد پرونده مستقیم به شورای حل اختلاف واقع در مجتمع کوثر واقع در بلوار کوثر ارجاع می گردد که پس از استعلام  از نظام پزشکی و اثبات قصور پزشکی و عدم صلح و سازش پرونده به یکی از دادسراهای  واقع در خیابان های صدف، وحدت و کوهسنگی  شهرستان مشهد ارجاع می گردد ن بررسی دوربین های مدار بسته،تماس های تلفنی،پرینت مکالمات و پیامک ها،  شهادت شهود و اقرار و بررسی واریز وجوه و… از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه های کیفری دو   واقع در یکی مجتمع های امام خمینی (چهارطبقه) و یا  ولایت (شیرودی )  جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایا مراجعه به وکیل قصور پزشکی  در مشهد

با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن جرایم حوزه پزشکی ، حضور وکیل دادگستری در فرایند رسیدگی حائز اهمیت می باشد وکیل قصور پزشکی  در مشهد  به صورت تخصصی در خصوص قصور و جرایم پزشکی در مشهد  مشاوره و اعلام  وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری قصور پزشکی  به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص جرایم و قصور پزشکی در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل پزشکی در مشهد  در سال 1402

میزان حق الوکاله وکیل کیفری پزشکی در مشهد در سال 1402 با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

آدرس دفتر وکالت وکیل جرایم پزشکی در مشهد

برای مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرایم پزشکی در مشهد به آدرس، مشهد، میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 واحد 808 از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری قصور پزشکی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *