وکیل اسید پاشی در مشهد

وکیل اسید پاشی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

وکیل اسید پاشی در مشهد

یکی از پدیده های شومی که امروزه در جامعه شاهد آن هستیم اسید پاشی در راستای انتقام جویی می باشد که گاها در اثر شکست عشقی صورت گرفته است سابقه تقنینی و جرم انگاری اسید پاشی سال ۱۳۳۷ می باشد مقنن در سال ۱۳۳۷ با تصویب ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مجازات کسی را که با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای او بشود حبس از دو تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری شود حبس از دو تا پنج سال تعیین کرده است. خوشبختانه این ماده در مورخه ۲۷/۰۷/۱۳۹۸ به موجب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن نسخ گردید ممطابق ماده یک قانون مذکور هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

وکیل اسید پاشی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

 

شرایط تحقق جرم اسید پاشی

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی این جرم پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر است که شامل اعمالی مثل فروکردن اعضای بدن قربانی در اسید هم شده ولی خورانیدن یا تزریق کردن اسید به بدن را به دلیل عدم اطلاق واژه پاشیدن بر اعمال در بر نمی گیرد. مطابق تبصره یک ماده فوق الذکر  ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی استت نتیجه لازم برای تکمیل عنصر مادی تحقق یکی از نتایج مذکور در ماده است که بر اساس شدت آن ها مجازات مرتکب تفاوت می کند

وکیل اسید پاشی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

.بنابر ماده مذکور هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

 

وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

عنصر روانی جرم اسید پاشی

بنا به تصریح ماده واحده عمد در انجام این کار است که قطعا مستلزم علم به ماهیت ماده ای که بر روی دیگری پاشیده می شود است.لیکن وجود سوء نیت خاص یعنی قصد ایجاد یکی از نتایج مذکور در ماده ضرورتی ندارند.بنابراین کسی که صرفا به قصد ترساندن یا ایجاد سوزش جزئی در پوست صورت دیگری به روی او اسید می پاشد در صورت نابینا شدن وی به مجازات شدید قسمت اول ماده ناظر بر فقدان یکی از حواس مجنی علیه محکوم خواهد شد هرچند که قصد خاص ایجاد این نتیجه را نداشته است.

وکیل اسید پاشی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

عدم برخوردای متهم از نهادهای تخفیفی و ارفاقی قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

وکیل اسید پاشی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

پرداخت هزینه های درمانی به بزه دیده

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند.

وکیل اسید پاشی در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

برای وکالت و مشاوره حقوقی در پرونده های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده با وکیل پایه دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986