وکیل فریب در ازدواج در مشهد

وکیل فریب در ازدواج در مشهد

وکیل فریب در ازدواج در مشهد


یکی دیگر  از جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی فریب درنکاح و یا تدلیس در ازدواج می باشد که در این مقاله وکیل فریب در ازدواج در مشهد به بررسی آن می پردازد با این توضیح که تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است و ماده 1067 قانون مدنی بر این موضوع تصریح کرده است عدم وجود صفات خاص در طرفین عقد موجب بطلان نکاح نیست.اما اهمیت عقد نکاح ایجاب می نماید برای کسی که در خصوص این نوع صفات طرف مقابل خود را به اشتباه می اندازد ضمانت اجرا در نظر گرفته شود

وکیل تدلیس در ازدواج در مشهد

از نظر وکیل خانواده در مشهد اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می باشد.از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده 1128 خود بیان می دارد:
هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

از نظر وکیل فسخ نکاح در مشهد صفت مورد نظر در این ماده قانونی باید دارای ویژگی هایی باشد: اول اینكه صفت خاص شرط شده دارای نفع، فایده‌ای عقلایی و مشروع باشدکه عمدتا شامل صفت های مثبت است همچون تحصیلات بالا، ثروتمندی و … دوم اینكه باید صفتی باشد كه موجب ترغیب فرد شود یعنی فرد با اتكا به این صفت، با شخص ازدواج كند حال می‌تواند اوصاف ظاهری باشد و یا درباره‌ی شخصیت مادی و معنوی فرد صورت گیرد.

در چنین حالتی فرد برای فرد زیان دیده حق فسخ وجود دارد. این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت    .
برای اطلاع از وضعیت مهریه زوجه در صورت فسخ نکاح می توانید عبارت وکیل مهریه در مشهد را کلیک کنید

از نظر كیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یكی از جرایم برضد حقوق و تكالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرم‌ انگاری شده و برای مرتكب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده است.

مبنا و عنصر قانونی جرم فریب و تدلیس در ازدواج

براساس ماده 647 ق م ا (تعزیرات)مصوب 1375: “چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی . تمکن مالی . موقعیت اجتماعی. شغل و سمت خاص . تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد”.

قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به جرم فریب در نکاح نپرداخته است : لذا ماده 647 ق م ا (تعزیرات)به قوت خود باقی است.

رفتار فیزیکی در جرم تدلیس در ازدواج

از نظر وکیل کیفری در مشهد رفتار فیزیکی جرم فریب در نکاح  تدلیس و فریب است  تدلیس از ریشه ی دلسه به معنای ظلمت است تدلیس عبارت است از اظهار صفت کمال یا اخفای صفت نقص

تدلیس به طور کلی عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود و هنگامی محقق می شود که سبب مخفی ماندن عیبی شود که در فرد موجود است و یا موجب نمایاندن حسنی شود که در وی موجود نیست

تحقق تدلیس مستلزم انجام عملیاتی اعم از فعلی یا قولی است به گونه ای که فرد در نتیجه ی چنین عملیاتی فریب خورده و به انعقاد قرارداد متمایل شود

ارکان و شرایط تحقق جرم فریب در ازدواج در مشهد

شرایطی که باید با رفتار مجرمانه ی جرم فریب در نکاح قرین باشد. عبارتند از:مخاطب بودن زوج یا زوجه : وجود رابطه سببیت بین فعل خدعه آمیز و تمایل مخاطب فریب برای انعقاد نکاح. واهی بودن امر ادعایی. تقدم عملیات متقلبانه بر ازدواج

1- مخاطب بودن زوج یا زوجه

از نظر وکیل حقوقی در مشهد قانونگذار ایران صرفا تدلیس از سوی هریک از اطراف قرارداد را موجبی برای ثبوت حق فسخ دانسته و برای تدلیس ثالث ضمانت اجرای فسخ را لحاظ ننموده است : زیرا منصافه نیست همسری که موجب تدلیس نشده است با حکم فسخ نکاح مواجه شده و متضرر شود

2-وجود رابطه سببیت بین فعل خدعه آمیز و انعقاد نکاح

لازم است بین فعل خدعه آمیز و انعقاد عقد رابطه ی سببیت موجود باشد . بدین معنا که اگر آنچه با فریب نمایانده شده موجود نبود . یا آنچه با تدلیس مخفی گردیده موجود بود. عقد منعقد نمیگردید

3- واهی بودن امر ادعایی

امری که مرتکب جرم موضوع بحث مدعی آن است . باید فاقد اساس و مبنا باشد: با این وصف چنانچه دانشجوی رشته مهندسی با مانور متقلبانه ادعا نماید که مهندس است . امر ادعایی واهی محسوب نمی شود : زیرا اگر چه در حال حاضر مهندس نیست اما این ادعا دارای اساسی است که همانا تحصیل وی در این رشته است

4–  تقدم عملیات متقلبانه بر نکاح

انجا م عملیات متقلبانه و تحقق فریب از نظر زمانی باید پیش از عقد باشد

قید ” قبل از عقد” در ماده 647 ق م ا ( تعزیرات) نشان میدهد که هرگاه زوجین پس از انعقاد عقد نکاح با حیله و فریب خود را غیر از آنچه که هست به دیگری بنمایاند تا دیگری را مایل به ادامه ی زندگی زناشویی کند. عمل وی مشمول ماده 647 نخواهد شد: زیرا آنچه به آن فریب داده شده است باید مبنای عقد نکاح باشد نه مبنای ادامه زندگی

لازم به ذکر می باشد وکیل کلاهبرداری در مشهد در مقاله مرتبط با جرم کلاهبرداری به ارائه توضیح در خصوص این شرط پرداخته است.

5-  منتهی شدن فریب به انعقاد نکاح

عملیات متقلبانه که موجب فریب گردیده است باید نهایتا به انعقاد نکاح منتهی شود

بنابراین چنانچه به رغم فریب خوردن طرف مقابل به دلایلی از جمله دم کفایت اوصافی که به فریب نمایانده شده است برای ایجاد رغبت به ازداج در طرف مقابل یا آگاهی بعدی مخاطب عملیات فریب کارانه از واهی بودن امور ادعایی عقد واقع نشود . جرم محقق نگردیده است و نمی توان برای عمل مرتکب وصف مجرمانه قائل شد

البته در مواقعی زوجین به منظور پیشگیری از بروز بسیاری از دعاوی اقدام به طلاق توافقی می کنند و در خصوص تمام مسائل مالی و غیر مالی به توافق می رسند

رکن معنوی جرم فریب در نکاح در مشهد

از نظر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد جرم فریب در نکاح از جرایم عمدی است که نیازمند دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص است:

1- سوء نیت عام

شامل اراده در انجام عملیات مجرمانه با علم به شرایط لازم برای تحقق جرم است که در مجموع . اراده بر ارتکاب فعل مجرمانه را تشکیل میدهد و ” خواستن فعل مجرمانه ” از آن قابل استنباط است: مانند آنکه فرد با اراده مدرک تحصیلی جعلی را به دختر مورد علاقه ی خود نشان دهد و با علم به هویت مخاطب خود به عنوان دختری که قصد ارداج با او را دارد. علم به جعلی بودن مدرک تحصیلی و متقلبانه بودن آن و علم به این که چنین ادعایی امری واهی است . آن رفتار را مرتکب شود

به عکس چنانچه فرد تصور کند مخاطب او همان دختری نیست که   قصد ازدواج با او را  دارد یا تصورش بر این باشد که در آزمون دانشگاه در رشته تحصیلی مورد نظر پذیرفته شده است و مانند آن.جرم محقق نشده است

2-سوء نیت خاص مرتکب عبارت است از قصد انعقاد نکاح

بنابراین اگر فردی بدون قصد نکاح و به منظور دیگری مانند کسب وجهه ی اجتماعی . فخر فروشی یا حتی شوخی با دیگری. عملیات متقلبانه ای انجام دهد و فرد فریب خورده راغب به ازدواج با او شود. اگرچه سکوت بعدی فریبکار موجبات ازدواج را فراهم آورده است . اما از آن جهت که حین انجام عملیات فریب کارانه قصد نکاح نداشته است . به جهت عدم تقارن رکن معنوی و رکن مادی . جرم فریب در نکاح محقق نشده است

مجازات فریب(تدلیس) در ازدواج در مشهد

مطابق ماده 647 ق م ا مجازات جرم فریب در نکاح شش ماه تا دو سال حبس تعزیری است

نکته 1: جرم فریب در نکاح مشمول مرور زمان میشود و با توجه به میزان مجازات(شش ماه تا دو سال) که این جرم را در مجازات تعزیری درجه شش قرار می دهد و مطابق بند “ت” ماده 105 ق م ا (1392) از مرور زمان پنج ساله برخوردار است

نکته 2: مبدا محاسبه ی مرور زمان . تاریخ انعقاد نکاح است نه عملیات فریب کارانه: زیرا جرم فریب در نکاح از جرایم آنی است که با انعقاد نکاح تحقق می یابد

مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی تالیف لیلا سادات اسدی می باشد

وکالت وکیل حرفه ای جرم فریب در ازدواج در دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد صدور قرار اناطه ، مفاد سند ازدواج رسمی و عادی و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کیفری کار جرم فریب ازدواج در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری فریب ازدواج  مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل جرم تدلیس در ازدواج  در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم تدلیس در ازدواج  در مشهد به ادرس خیابان راهنمایی، نبش راهنمایی 21( بعد از برج سلمان) پلاک 110 طبقه اول واحد 104 از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری فریب در ازدواج در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *