وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

تخصصی شدن موضوعات حقوقی موجب گردیده است تا وکیل کیفری در مشهد دایره فعالیت خویش را محدود به دعاوی کیفری نموده و به صورت تخصصی در دعاوی جنایی و جزایی مشاوره و وکالت نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.

وکیل جنایی در مشهد

علم حقوق علم چگونگی استقرار نظم اجتماعی است تخلف از نظم اجتماعی در شرایطی خاص عنوان جرم می گیرد و برای آن مجازات در نظر گرفته می شود  در  قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، جرم یا رفتارهای مجرمانه و مجازات های آن  تعیین می گردد و در آیین دادرسی کیفری  نحوی رسیدگی به جرم ، مراجع صلاحیتدار، و نحوی اجرای مجازات و…. مورد بحث می باشد .وکیل جنایی در مشهد در ادامه به بررسی انواع مجازات در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران می پردازد

انواع مجازات ها :

مطابق قانون مجازات اسلامی ما سه نوع  مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی داریم مجازات های اصلی مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی چهار قسم می باشد

 • حدود : مجازاتی که در شرع تعیین شده است و غیر قابل و تغییر و تبدیل می باشند
 • قصاص:مجازاتی که به سبب جنایات عمدی بر تمامیت جسمی اشخاص اعمال می گردد
 • دیه: در خصوص جرایم غیر عمدی و جنایت عمدی غیرقابل قصاص اعمال ی گردد
 • تعزیر : در موراد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی اعمال می گردد.و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است.

وکالت وکیل خوب کیفری در دادسراهای مشهد

در حال حاضر در کشور ما چهارنوع دادسرا داریم که وکیل کیفری می تواند در دعاوی اقامه شده دردادسرای های مشهد  اعلام وکالت نماید این دادسرا ها به ترتیب عبارتند از:

دادسرای دیوان عالی کشور

مقر این دادسرا در تهران  می باشد وداری شعبی نیز در قم و مشهد می باشد  قلمرو صلاحیت آن تمام کشور می باشد و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور می باشد که مواد 288 تا 293 قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات وی را مشخص نموده است.

دادسرای عمومی و انقلاب

در حوزه قضایی هر شهرستان از جمله مشهد ایجاد شده است  وظیفه آن کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و سرانجام اجرای احکام کیفری می باشد و ریاست آن با دادستان هر حوزه قضایی می باشد .دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 مشهد در خیابان کوهسنگی و در نزدیکی میدان الندشت می باشد.

دادسرای نظامی

به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح  اعم از نیروهای نظامی یا انتظامی معمولا در مرکز هر استان دادگاه های نظامی تشکیل شده است.

دادسرای ویژه روحانیت

این دادسرا در معیت دادگاه ویژه روحانیت به امر تعقیب و تحقیق در جرائم و امور مربوط به صلاحیت این دادگاه می پردازد.

وکیل کیفری در مشهد - هاشم اندرزیان

وکالت وکیل کیفری کار در دادگاه های کیفری مشهد

دادگاه کیفری دو

این دادگاه صلاحیت عام رسیدگی به تمام جرایمی که در حوزه قضایی مشهد رخ می دهد  را دارد مگر این که قانون رسیدگی به  بعضی از جرایم را در صلاحیت مرجع دیگری قرارداده باشد در حورزه قضایی مشهد دو مجتمع قضایی عدالت و امام خمینی( دادگاه چهارطبقه) و مجتمع ثامن به جرایم در صلاحیت دادگاه های کیفری دو رسیدگی میکنند.

براساس ماده قانون آیین دادرسی کیفری هر یک از طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم می توانند حداکثر دو نفر وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق طرفین معرفی کنند.

دادگاه کیفری یک

معمولا در مرکز هر استان تشکیل می شود و جلسات رسیدگی آن با حضور حداقل دو قاضی برگزار می گردد جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک کی باشد

 • جرایم موجب سلب حیات: مانند قتل، زنای محصنه
 • جرایم موجب حبس ابد
 • جرایم موجب  مجازات قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
 • جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
 • جرایم سیاسی و مطبوعاتی

دادگاه کیفری یک مشهد در مجتمع ولایت واقع در  بلوار ساجدی می باشد و هر یک از طرفین پرونده می توانند برای دفاع از حقوق قانونی و شرعی خویش حداکثر سه نفر وکیل در مشهد  را معرفی نمایند.

دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب مشهد که در خیابان کوهسنگی واقع شده است علاوه بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض و مواد مخدر به سایر جرایم مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی می کند. تعداد وکلای دادگستری که طرفین می توانند معرفی کنند بر حسب مجازت جرایم حداکثر دو یا سه وکیل کیفری می باشد.

دادسرا و دادگاه انقلاب در شهرستان مشهد در خیابان کوهسنگی واقع می باشد که در نزد مردم مشهد به دادسرای کوهسنگی یا الندشت معروف گردیده است.البته شعبی از مجتمع ثامن نیز به این جرایم عمدتا مواد مخدر که در محدوده حرم مطهر رضوی واقع می گردند رسیدگی می کنند.

روند رسیدگی به پرونده های کیفری در مشهد

برخلاف دعاوی حقوقی که برای اقامه آن نیاز به رعایت تشریفات دارد در دعاوی کیفری هیچ گونه تشریفاتی شکلی لازم نیست در واقع  شکایت‌های کیفری در هر برگه‌ای که نوشته شوند برای مرج قضایی قابل قبول هستند و نیازی نیست حتماً در فرم مخصوص نوشته شوند.

پروند‌های کیفری برای رسیدگی در ابتدا به یکی از  دادسراهای شهید کامیاب (دادسرای صدف) شهید بهشتی (رضائیه) و الندشت ، ثامن ، انقلاب  و. ارجاع می‌شوند و بعد از این که مراحل مقدماتی و تحقیقات تکمیل شد؛ به دادگاه صالح (مجتمع امام خمینی-چهارطبقه- و یا مجتمع عدالت ویا ثامن  ) برای صدور حکم فرستاده می‌شوند.

در بیشتر پرونده‌های کیفری که دارای جنبه عمومی می باشند ، به خاطر این که موضوعات آن به حیثیت جامعه آسیب می‌زند، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد و یا حتی اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند؛ باز هم رسیدگی ادامه دارد.برای فراخواندن و دعوت کردن متهم به دادگاه برای روز رسیدگی، احضاریه فرستاده می‌شود.

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدوررای می نماید و در صورتی که رای دادگاه قطعی نباشد حسب مورد قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی می باشد.

ابزار های لازم برای وکیل متخصص کیفری در مشهد:

وکیلی که کار تخصصی در دادگاه جنایی یا کیفری مشهد انجام می دهد  به ابزار های بیشتری نیازمند است که عبارتند از:

پزشکی قانونی

وکیل جنایی در مشهد باید با رشته پزشکی قانونی و شقوق آن آشنایی کافی داشته باشد تا در دفاع مجبور به قبول چشم بسته و دربست نظریات کارشناسی پزشکان قانونی نباشند.

اسلحه شناسی

قتل با سلاح گرم بعضی اوقات سوالات و ابهامات بسیار پیچیده ای را مطرح می کند که حل آن ها مستلزم آشنایی با انواع سلاح گرم طرز کار و مشخصات و مختصات آن ها است.

پلیس علمی

در بسیاری از پرونده های جنایی و شاید همه آنها آثاری از اقدامات پلیس علمی در زمینه شناسایی آثار انگشت گردآوری آنچه در صحنه جنایت باقی مانده کشف جعل و…وجود دارد.

مطالعه پرونده کیفری

یکی از هنر های وکیل کیفری در مشهد  خوب خواندن پرونده است .اگر وکیل می خواهد در زمان روبه رو شدن در دادگاه با دادستان و وکیل طرف و هیات حاکمه دادگاه در یک سطح باشد باید پرونده را حتی با دقت و وسواسی بیش از آن ها خوانده باشد.

وکیل کیفری در مشهد - هاشم اندرزیان

استراتژی دفاع وکیل کیفری کار در مشهد

استراتژی دفاع خط و محور اصلی است که وکیل کیفری کار در مشهد بر روی آن حرکت خواهد کرد.این استراتژی با برگزیدن یکی از روش های چهارگانه دفاع در دادگاه های جنایی تعیین می شود:

 • نفی کلی اتهام
 •  پذیرش ارتکاب اصل عمل و مناقشه در عنوان اتهام
 •  تمسک به عوامل منتفی کننده مسئولیت کیفری
 • استناد به موجبات منتفی کننده مجازات.
 • تلاش جهت برخوردای موکل از نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون

طراحی استراتژی با در نظر گرفتن محتویات پرونده و اینکه چه قدر امکان بیان و اثبات حقایق بر خلاف آنچه در آن ثبت و ضبط شده وجود دارد باید صورت گیرد.

حق دسترسی شاکی به  وکیل کیفری مشهد

بنابر ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری حق شاکی به برخورداری از وکیل از همان روز نخست تقدیم شکایت او به رسمیت شناخته شده است و جواز دخالت وکیل شاکی علاوه بر تقدیم شکایت شامل پیگیری و دفاع از آن در مراحل بعدی نیز خواهد بود.

حق دسترسی متهم به وکیل کیفری خوب در مشهد

متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی  یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد.حق متهم به داشتن وکیل از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام قضایی مکلف است که در برگ احضاریه ، به این حق متهم تصریح نمائید حتی در صورت حضور متهم و قبل از هر تحقیقی موظف است که حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم کنندو نمی تواند متهم را از این حق محروم کند

پس از اعلام وکالت، وکیل کیفری در مشهد دارای کلیه اختیارات لازم برای دفاع از موکل از قبیل تقدیم لایحه،تقاضای مواجهه حضوری یا انجام تحقیق خاصی،درخواست احضار شهود و مطلعان ، جلب نظر کارشناس،ملاقات با متهم بازداشت شده و … دارد.

چرا باید به وکیل حرفه ای کیفری در مشهد مراجعه کرد

کثرت و گستردگی امور حقوقی  و همچنین  دشواری و پیچیدگی پرونده های کیفری از طرف دیگر موجب  گردیده است تا وکلا  به صورت حرفه ای و تخصصی مشاوره و وکالت نمایند

وکیل حرفه ای کیفری در مشهد با تکیه بر توان علمی خویش که از دانشگاه های برتر کشور کسب نموده است و با به کارگیری تجربه عملی خویش که در سالیان متوالی با قبول انواع پرونده های کیفری به دست اورده است می تواند این اطمینان را در شما ایجاد کند که در روند دادرسی کیفری تمامی حقوق قانونی و شرعی موکل حفظ گردد.

حق الوکاله وکیل کیفری در مشهد در سال 1402

میزان حق الوکاله وکیل کیفری در مشهد در سال 1402 با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.

شماره و آدرس دفتر وکیل کیفری کار در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل کیفری در مشهد به ادرس میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 واحد 808 دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت از طریق تنظیم وکالتنامه های الکترونیکی  نیز توضیحات لازم ارائه گردد