وکیل مزاحمت و ممانعت از حق در مشهد

وکیل مزاحمت و ممانعت از حق در مشهد

در این مقاله وکیل ملکی در مشهد به بررسی سایر جنبه های دعوای تصرف عدوانی می پردازد وکیل مزاحمت و ممانعت از حق در مشهد توضیحات لازم را در خصوص جنبه کیفری مزاحمت و ممانعت در ضمن مقاله جرم تصرف عدوانی  ارائه داده است باشد و در ادامه  به بررسی جنبه حقوقی این دعوا پرداخته می شود.

وکیل دعوای ممانعت از حق در مشهد

دعوای ممانعت از حق عبارت است از:تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاع یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد(ماده159ق.ج.).

بنابراین از نظر وکیل دادگستری اگر برای مثال شخصی برای آبیاری ملکی که در تصرف دارد آبا از مجرای آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قرار دارد عبور می داده اما آنها سپس از این امر ممانعت به عمل آورند استفاده کننده ی قبلی از حق ارتفاق مزبور می تواند با توجه به مقررات مربوط به دعوای تصرف علیه آنها اقدام نماید.

نحوی رسیدگی به دعوای ممانعت از حق در دادگاه های مشهد

دادگاه های مشهد در رسیدگی به این دعوا ممانعت از حق از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی حق ارتفاق در اینجا حق المجرا مطالبه نمی نماید و تنها به این  امور رسیدگی می نماید که آیا خوانده مجاورین یا سایرین مانع استفاده ی خواهان از این حق المجرا بدون رضایت وی و به غیر وسیله ی قانونی گردیده است.

بنابراین خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک حق المجرا نبوده به صرف استفاده عملی از این حق در دعوای ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی رغم اینکه در اصل نسبت به ملک او حق ارتفاقی وجود ندارد محکوم شود.

البته هریک از اصحاب دعوا که در دعوای ممانعت از حق محکوم شود می تواند می تواند دعوای مالکیت اقامه کند.بنابراین خوانده اگر محکوم شود می تواند با اقامه ی دعوا ی مالکیت و ارائه ی دلیل مالکیت اثبات نماید که استفاده کننده از حق ارتفاق محکوم له دعوای ممانعت از حق حق ارتفاق در ملک وی ندارد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت ادعای خواهان خوانده ی این دعوا را به عدم استفاده از حق المجرا برای همیشه محکوم می نماید(مواد162و174ق.ج.).

قواعد دیگر حاکم بر دعوای ممانعت از حق همان قواعدی است که بر سایر دعاوی تصرف نیز حاکم می باشد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است برای این امر عبارت رفع تصرف عدوانی را کلیک کنید

وکیل دعوای مزاحمت در مشهد

دعوای مزاحمت عبارت است از:دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد(ماده160ق.ج). بنابراین از نظر وکیل پایه یک دادگستری اگر برای مثال شخصی ناودان ملکی را که در تصرف دارد طوری قرار دهد که آبریز آن ملک مجاور باشد متصرف ملک مجاور می تواند علیه او دعوای مزاحمت اقامه کند.

نحوی رسیدگی به دعوای مزاحمت در مشهد

در این دعوا نیز دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرارداده و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله ی قانونی بوده حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود دعوای مزاحمت نیز از جهات دیگر مشمول قواعد حاکم بر دعاوی تصرف است که در  مقاله جداگانه ای بررسی شده است

تفاوت دعوای ممانعت از حق و مزاحمت:

در مواردی ممکن است دعوای ممانعت از حق با دعوای مزاحمت اشتباه شود در حالیکه تمایز این دو دعوا به روشنی قابل تشخیص است.در حقیقت در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می شود در حالی که در مزاحمت عمل فاعل اخلال جزئی در تصرف ایجاد می نماید بی آنکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید.توجه به مثال های ارائه شده نیز تمایز دعاوی مزبور را آسان می نماید.

مطلب فوق برگرفته از کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس می باشد

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل مزاحمت و ممانعت از حق در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری ، حقوقی و خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی در مشهد به ادرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک  طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص ملکی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل مزاحمت و ممانعت از حق در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *