وکیل شنود غیر مجاز در مشهد 09152055986

وکیل شنود غیر مجاز در مشهد

وکیل شنود غیر مجاز در مشهد


.

وکیل شنود غیر مجاز در مشهد

شنود داده ها و اطلاعات و نیز امواج الکترو مغناطیسی به معنای شنیدن با گوش نیست بلکه به معنا دریافت کردن یا به اختیار گرفتن داده ها و اطلاعات است که در این میان واژگان بویش و رهگیری نیز به کار برده می شود.

امروزه شنود تلفنی یا رهگیری اطلاعات و داده ها یکی از برجسته ترین راه های کنترل شهروندان است و بیشتر دولت ها چه مردم سالار و چه نامردم سالار این شیو را آزموده اند و بهانه آن را یا پیکار با تروریسم دانسته اند یا پاسداشت امنیت ملی.

وکیل شنود غیرمجاز در مشهد 09152055986

در مبحث دوم فصل یکم قانون جرایم رایانه ای شنود غیر مجاز در زمره بزه هایی دانسته شده است که بر ضد محرمانگی داد ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی است طبق ماده 2قانون گفته شده(ماده 730قانون مجازات اسلامی)هرکس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

وکیل شنود غیرمجاز در مشهد 09152055986

ویژگی های عمومی شنود غیر مجاز:

شنود غیر مجاز همچون دسترسی غیر مجاز بر پایه ناخشنودی دارنده داده یا محتوا بنیاد می گیرد و واژه غیر مجاز که به دنبال این دو رفتار امده نشان می دهد که اگر دارنده داده یا محتوای در حال انتقال رضایت داشته باشد این جرم نیز انجام نمی شود.این دو جرم همچون جرایم برضد اموال اند که نبود رضایت دارنده واقعی یا قانونی شرط نخستین شکل گیری جرم است.

وکیل شنود غیرمجاز در مشهد 09152055986

اگر بزهکار یک شخص عادی باشد نبود رضایت دارنده داده شرط انجام جرم است ولی نسبت به کارمندان دولت یا مامورانی که در برخی حالت ها یا مورد ها با دستور قانون یا مقام قضایی می توانند شنود کننده بزه بودن به دلیل نبود رضایت دارنده نیست بلکه به جهت رفتار غیر قانونی آنان است.

شنود غیر مجاز در بستر فضای سایبر رخ می دهد و برخلاف شنود سنتی پیش بینی شده در ماده 582قانون مجازات اسلامی تنها از سوی کارمندان دولت انجام یافتنی نیست بلکه یک بزه عمومی بوده که با توجه به افزارهای نوین و پیشرفت های رایانه ای و نرم افزاری از سوی هرکسی انجام شدنی است.شنود غیر مجاز چون نسبت به داده های در حال آمدوشد رخ می دهد نه تنها در فضای سایبر (که برگرفته از رایانه مخابرات و شبکه است)بلکه از رهگذر امواج نیز می تواند ارتکاب یابد که در اینجا نقش بستر جرم را بازی می کنند.

وکیل شنود غیرمجاز در مشهد 09152055986

رفتار بزهکار در شنود غیرمجاز

شنود یک رفتار آنی و ساده است که در همان معنای دریافت اطلاعات یا محتوا به کار می رود.از این رو میان شنود غیرمجاز و دسترسی غیرمجاز به جهت رفتار فرقی نیست و در هر دو مرتکب به داده ها دسترسی می یابد و از این راه محرمانگی آنها را از پایان بر می دارد فرق برجسته این دو جرم یکی در گونه داده ای است که مرتکب دریافت می دارد در دسترسی دریافت داده های ذخیره شده و در شنود دریافت محتوای در حال انتقال و دیگری اینکه دسترسی هم نسبت به داده است و هم سامانه وی شنود تنها نسبت به داده رخ می دهد.

هنگامی می توان این رفتار را جرم دانست که مرتکب به صورت ناگهانی محتوای درحال انتقال را شنود نکند بنابراین لازم است که مرتکب بخواهد و عمد داشته باشدکه محتوای دیگری را شنود کند و اگر در هنگام بهره گیری از اینترنت یا امواج به طور ناگهانی یا اتفاقی محتوای دیگری را بشنود یا دریافت کند حتی اگر پس از آن از عمد به شنود ادامه دهد بزهی انجام نداده است از این رو شنود در فضای سایبر یا استراق سمع در فضای سنتی در حالی می تواند عنوان بزه داشته باشد که به گونه ای مرتکب قصد انجام آن را داشته باشد  افزار بزه را به این منظور به کار گرفته باشد.

وکیل شنود غیرمجاز در مشهد 09152055986

محتوای درحال انتقال در شنود غیرمجاز :

موضوع بزه در شنود محتوا است.محتوا خاص تر از داده است و نسبت به دیداری ، نوشتاری و مانند آن گفته می شود که دربردارنده درون مایه یا پیام با معنایی است.ویژگی در حال انتقال که رای موضوع شنود پیش بینی شده است نشان می دهد که این جرم تنها داده های در حال آمد و شد (داده ترافیک)را در بر می گیرد.

با توجه به اینکه شنود رفتاری بر ضد محرمانگی است باید مبدا و مقصد کسانی باشد که شایستگی فرستادن و دریافتن داده ها را داشته باشند از این رو محتوا در حال انتقال باید در یک پیوند خصوصی میان دو یا چند نفر صورت گیرد به سخن دیگر شرط انتقال غیر عمومی تنها در زمانی می تواند معنای محرمانگی را داشته باشد که در گام نخست این انتقال میان دو یا چند نفر به طور مشخص انجام شود  و در گام دوم کسانی که در مبدا و مقصد آمد و شد قرار دارند شایستگی فرستادن و نیز دسترسی یا دریافت را داشته باشد.بدین حال نه تنها انتقال عمومی محتوا بزه به شمار نمی رود بلکه اگر کسی بدون رضایت دارنده داده آنها را برای کسی از رهگذر سامانه بلوتوث بفرستد این انتقال خصوصی نخواهد بود برای نمونه اگر (الف) گوشی همراه (ب) را بیابد یا برباید و با نقض تدابیر امنیتی آن به داده ها دست یابد و سپس محتوای خانوادگی (ب) را به (ج) که دوستش است بفرستد و در این میان (د) این پیوند موجی را شنود کند  بزهی را انجام نداده است بلکه محرمانگی آن داده ها پیش از آن با رفتار های بزهکارانه (الف) از میان رفته و انتقال پیش گفته هرچند تنها میان (الف) و (ج) بوده است ولی چهره خصوصی و قانونی نداشته است.  

وکیل شنود غیرمجاز در مشهد 09152055986

منبع تخلیص مطلب کتاب حقوق کیفری فناوری اطلاعات دکتر حسن عالی پور می باشد.

برای اطلاع از سایر جرایم سایبری و همچنین مشاوره حقوقی و وکالت  با وکیل شنود غیر مجاز در مشهد 09152055986 در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *