وکیل خیانت در امانت در مشهد

وکیل خیانت در امانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

.

وکیل خیانت در امانت در مشهد

امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است که تمامی مذاهب اسمانی پیروان خود را به رعایت ان سفارش کرده اند.به نظر وکیل جرم خیانت در امانت مشهد جرم خیانت نیز مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر سابقه طولانی داشته و از قدیم الایامدر جوامع بشری شایع بوده است.در آیات متعددی از قران کریم مردم به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با دیگر همنوعان خود توصیه شده اند.

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

مقایسه بین دو جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری:

ویژگی مشترک بین این دو جرم آن است که در هر دو مورد قربانی از روی اراده و اختیار و به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد.

اولین تفاوت بیین این دو جرم آن است که کلاه برداری برخلاف خیانت در امانت مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است یعنی کلاه بردار با صحنه سازی و با انجام مانور های متقلبانه قربانی جرم را فریب داده و بدین وسیله رضایت وی را نسبت به دادن مالش به کلاه بردار جلب می کند.در صورت فقدان این شرط اساسی جرم کلاهبرداری همان طور که قبلا مشاهده کردیم به وقوع نخواهد پیوست.ازسوی دیگر در خیانت در امانت قربانی بدون اینکه مانور یا صحنه سازی متقلبانه ای از سوی مجرم انجام شده باشد به میل خود مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد.در حالی که جرم کلاه برداری به محض اخذ مال از سوی کلاه بردار ارتکاب می یابد در خیانت در امانت معمولا اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی انجام می دهد موجب تحقق جرم می گردد.

دومین تفاوت که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود.انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر وی شرط تحقق جرم کلاهبرداری است.در حالی که در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری است.

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

ارکان و عناصر تحقق جرم خیانت در امانت

 رفتار مرتکب :

به موجب ماده ۶۷۴قانون تعزیرات خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل مثبت استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد که درزیر به توضیح معانی این چهار اصطلاح می پردازیم.

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۱-استعمال نمودن: منظور از استعمال مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت می باشد مثل این که امین اقدام به مصرف دارو یا پوشیدن لباس و یا استفاده از اتوموبیلی که به وی سپرده شده است بنماید.

۲-اتلاف:یکی دیگر از مصادیق اعمال خائنانه عبارت است از تلف کرن مال مورد امانت یعنی نابود کردن یا از ببین بردن ان به هر وسیله ممکن (از قبیل اتش زدن ،شکستن،پاره کردن و …)می باشد.

۳-مفقود کردن: امین ممکن است بدون این که مال امانتی را تلف کند موجب شود که دست یابی به آن برای مالک عملا غیر ممکن گردد.

۴-تصاحب: منظور از تصاحب برخورد مالکانه کردن با مال می باشد یعنی این که کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخورد کند که معمولا مالک حق چنان برخوردی را با مال دارد مثل این که مال را به فروش برساند.

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

ب)شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

قانون گذار وجود شرایط مختلفی را برای جرم شناختن عملی که امین در مورد مال امانتی مرتکب می شود لازم دانسته است.در زیر به مهم ترین این شرایط اشاره می کنیم:

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۱-موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد: موضوع جرم خیانت در امانت مال می باشد که اعم از اشیاء و حیوانات است.لیکن هرگاه کسی فرزند خود  یا چیز هایی مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا حشرات بی ارزشی که یا در نگاه شرع و یا از نظر عرف مالیت ندارند را به دیگری بسپارد یا اورا نسبت به اسرار زندگی یا اسرار به اختراع خود امین قرار دهد وقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند و یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود.

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۲-سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن:

این شرط در واقع متشکل از سه جزء می باشد که هرکدام از انها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۲-سپرده شدن مال به امین: برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین داده شده باشد و الا اگر شخصی خودش مالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود.

۲-۲-سپرده شدن به یکی از طرق قانونی: منظور از این شرط آن است که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد تا به تبع آن سپردن وی نیز مورد حمایت قرار گیرد.بنابراین هرگاه مالی توسط سارق یا غاصب به امین سپرده شود و امین به جای استرداد آن به سارق یا غاصب آن را به مالک اصلی یا به مقامات صلاحیتدار دهد ن تنها موجب جرم خیانت در امانت نشده بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

۲-۳-شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن: در صورتی می توان گیرنده مال را به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم کرد که وی موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن ان باشد مثل وکیلی که موظف است پس از خاتمه دعوی اسناد و مدارک راجع به دعوی را به موکل مسترد دارد یا شخصی که از سوی دیگر مامور شده است که اموالی را که او در اختیارش است به یک موسسه خیره تسلیم کند.

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

۳-تعلق مال به غیر:

در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست.بدین ترتیب هرگاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجددا آن را از وی باز پس گرفته و به عنوان وثیقه دین تا تادیه کامل دین نزد خود نگاه دارد ولی راهن از استرداد مال مرهون خودداری کند وی را نمی توان مرتکب جرم خیانت در امانت دانست هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است.

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

نتیجه حاصله:

خیانت در امانت نیز مثل کلاهبرداری از زمره جراید مقید می باشد که تحقق ان منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود.قسمت اخیر ماده۶۷۴قانون تعزیرات اشعار می دارد «شخصی که آن اشیاه نزد او بوده آنها را به ضرر ماکین یا متصرفین  آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید».بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشداععم از آن که این ضرر مشتمل بر منفعتی برای شخص خائن باشد یا خیر.

وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

عنصر روانی:

عنصر روانی در جرم خیانت در امانت همانند عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو بخش سوء نیت خاص و عام تشکیل می شود.سوء نیت عام به جز اول عنصر مادی یعنی عمل کردن فیزیکی که متهم ان را مرتکب شده است مربوط و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی اینکه متهم باید یکی از چهار فعل تصاحب،تلف،مفقود یا استعمال کردن مال موردامانت را عمدا و از روی قصد و اراده و نه مثلا تحت تاثیر مستی یا در حال خواب طبیعی یا مصنوعی(هیپنوتیزم)یا از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشد.از سوی دیگر منظور از سوءنیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد میل به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد.

وکیل جرم خیانت در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

مجازات جرم خیانت در امانت:

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای مرتکب جرم خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه حبس در نظر گرفته است.

منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی می باشد

برای استفاده از خدمات حقوقی وکیل خیانت در امانت در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986