وکیل جرم ورود به عنف به منزل در مشهد

وکیل هتک حرمت منزل و ورود به عنف

یکی از حقوقی که انسانها باید از ان برخوردار باشند مصون بودن مسکن انها از هرگونه تعرض می باشد از نظر وکیل ورود به عنف به منزل در مشهد رعایت حریم خصوصی اشخاص در خانه های انها در اموزه های اخلاقی و دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.عنوان قانونی ورود به عنف ، هتک حرمت منزل می باشد

وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد

مصونیت مسکن اشخاص از تعرض در اصل بیست و دوم «قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: «حیثیت، جان ،مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. » ضمانت اجرای عدم رعایت اصل بیست و دوم «قانون اساسی» درمواد 580 و 694 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است.ماده 580 راجع به نقض حریم منزل اشخاص از سوی مستخدمان و ماموران دولتی و ماده 694 راجع به نقض این جرم از سوی اشخاص عادی است.

ماده 580اشعار می دارد«هریک از مستخدمین و یا موران قضایی و غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد…» که در ادامه توسط وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد مورد بررسی قرار می گیرد

وکیل حرفه ای ورود به عنف به منزل در مشهد

این جرم همان طور که متن ماده به ان تصریح می کند از سوی مستخدمان و ماموران قضایی و غیر قضایی دولت بدون توجه به نوع استخدام انها و نیز کسانی که بدون اینکه در استخدام دولت باشند خدمت دولتی به انها ارجاع شده است قابل  ارتکاب می باشد.نمونه دسته اشخاص اخیر کاراگان خصوصی هستند که ممکن است با نیروی انتظامی یا دادستانی چه در مقابل اخذ حق الزحمه و چه بدون ان همکاری کنند.

شرایط و ارکان جرم ورود به عنف

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم ورود به منزل دیگری و شرط تحقق جرم ان است

  • که این ورود بدون اذن صریح صاحب خانه یا رضایت وی(که در واقع اذن ضمنی است) باشد
  • ورود بدون رعایت ترتیب قانونی و با سوءاستفاده از مامور از قدرت دولتی صورت گرفته باشد.بنابراین ماموری که شب هنگام به طور پنهانی وارد منزل دیگری میشود مشمول این ماده نخواهد شد بلکه ممکن است مشمول ماده 694که در ادامه به ان خواهیم پرداخت شود. از نظر وکیل دادگستری در مشهد منظور از ترتیب قانونی که در صورت رعایت ان مرتکب مشمول ماده580 نمی شود مواردی است که طبق قوانین مختلف و به ویژه مقررات راجع به ائین دادرسی کیفری اجازه ورود به منزل و تفتیش ان به ماموران دولتی داده شده است.این ترتیبات شامل موارد فورس ماژور یا قوه قاهره مثل سیل اتش سوزی و زلزله هم می شود که در چنین شرایطی ماموران امداد حسب وظیفه خود برای کمک رسانی وارد منازل اشخاص می شوند.
  • ورود با فعل مثبت انجام می شود و اعم از ان است که از راه های معمول (مثل در ورودی) یا از راه های غیر معمول(مثل پنجره و دیوار)صورت می گیرد. لیکن اگر مرتکب قبل از ورود مثلا درحالی که درحال باز کردن در است یا بر روی دیوار قرار دارد دستگیر شود این جرم محقق نمی شود.

تعریف منزل در جرم ورود به عنف

منظور از منزل هر مکانی است که فرد که به طور موقت یا دائم به عنوان مالک ،مستاجر یا هر عنوان قانونی دیگر برای سکونت خود برگزیده است.اینکه جنس مکان مذکور بتونی،خشتی،گلی یا از نی،حصیر،چادر یا به شکل کاروان های سفری و نظایر انها باشد و نیز حضور یا عدم حضور صاحب خانه یا ساکنان دیگر تفاوتی نمی کند. به علاوه متعلقات عرفی محل مثل حیاط پارکینگ نیز تحت شمول قرار می گیرند.لیکن مکانی که برای سکونت ساخته شده ولی هنوز هیچ کس در ان ساکن نیست و به وسایل زندگی مجهز نشده است منزل محسوب نمی شود.

وکیل احراز عنصر روانی جرم ورود به عنف

برای تحقق جرم ورود به منزل دیگری «عمد در ورود غیر مجاز به منزل غیر است»ضروری است.بنابراین اگر مامور به غلط ولی بطور صادقانه تصور کند که صاحب خانه یا مقام قضایی ذیصلاح قضایی به او اذن ورود داده است یا ان منزل را به اشتباه منزل خود بپندارد و وارد ان شود مشمول ماده 580 نخواهد شد.

ورود به عنف توسط اشخاص عادی

هرگاه ورود به منزل دیگری از سوی ماموران دولتی در ارتباط با وظایف انها و با سوءاستفاده از مقام دولتی صورت نگیرد و یا افراد عادی مرتکب چنین عملی شوند مورد می تواند مشمول ماده 694قانون تعزیرات قرار گیرد که اشعار می دارد«هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.»

قانونگذار در این ماده از منزل یا مسکن سخن به میان اورده است که در عرف مترادف به نظر می رسند مگر انکه منزل را را از عبارت محل سکونت موقت مثل اتاق هتل و مسکن را مجل سکونت دائمی مثل خانه شخص بدانیم.برای شمول ماده 694ورود به خانه یا مسکن باید با عنف یا تهدید صورت گیرد.

مفهوم عنف و تهدید در جرم ورود به عنف

منظور از تهدید ترساندن کسی است که در منزل ساکن است.اینکار ممکن است با کلام و به کار بردن الفاظ تهدید امیز یا رفتار مثلا سلاح کشیدن بر روی او صورت گیرد.در مورد معنی عنف برخی از نویسندگان ان را به معنی عدم رضایت صاحب خانه یا متصرف قانونی ان دانسته اند.

نکته دیگر اینکه عنف یا تهدید باید برای ورود به منزل یا مسکن دیگری صورت گیردو نه برای ادامه توقف در ان.

نکته دیگری که باید به ان اشاره کرد این است که هرگاه کسی به عنف یا تهدید وارد منزل خودش که دیگری ان را غصب  کرده است شود وی مشمول ماده 694نمیگردد لیکن مجری که برای مجبور کردن مستاجر به تخلیه عین مستاجره به عنف یا تهدید وارد ان شود مشمول این ماده خواهد شد.

تشدید مجازات هتک حرمت منزل

در انتهای ماده 694مجازات مرتکبانی که «دونفر یا بیشتر بوده و لا اقل یکی از انها حامل سلاح باشد»تشدید شده و به یک تا شش سال حبس افزایش یافته است.

از نظر وکیل پایه یک دادگستری منظور از سلاح در این بخش از ماده اعم از سلاح سرد یا گرم ،ظاهر یا مخفی و پر یا خالی است ولی سلاح های بدلی و تقلبی را در بر نمی گیرد. منبع تخلیص مقاله و مطلب کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی می باشد . برای اطلاع از سایر شرایط و همچنین  مشاوره  و وکالت در جرم هتک حرمت منزل با وکیل کیفری در مشهد 09152055986 در تماس باشید.

وکالت وکیل حرفه ای جرم ورود به عنف دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص جرم ورود به عنف ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد ارجاع به کارشناسی فیلم های دوربین های مدار بسته و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایای مراجعه به وکیل جرم حتک حرمت منزل در مشهد

وکیل کیفری جرم ورود به عنف در مشهد  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی در مشهد  مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری حرفه ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره وکیل کیفری کار جرم ورود به عنف در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل کیفری جرم ورود به عنف در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل جرم ورود به عنف در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم هتک حرمت منزل در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل متخصص کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری جرم ورود به عنف در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *