وکیل جرم سقط جنین در مشهد

وکیل سقط جنین در مشهد

وکیل سقط جنین در مشهد


سقط جنین  به عنوان یکی از جرایمی  می باشد که  در دادگستری شهرستان مشهد مطرح می گردد و اخیرا در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت ،برخی از مسائل مربوط به این حوزه تا حدودی دسخوش تغییر گردیده است وکیل جرم سقط جنین در شهرستان مشهد در این مقاله به بررسی چنین جرمی می پردازد  وکیل کیفری در ابتدا  بر خود لازم می داند که مفهوم سقط جنین از دیدگاه علم پزشکی و حقوقی بررسی شود

الف :مفهوم پزشکی سقط جنین

در اصطلاح پزشکی سقط جنین  را این گونه تعریف نموده اند  که خروج یا اخراج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات و زیست  مستقل داشته باشد. لذا از نظر پزشکی جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامۀ حیات مستقل نیست و  اگر قبل از شش ماهگی جنین از رحم خارج شود، از نظر پزشکی جنین سقط شده تلقی می‌گردد.

ب: مفهوم حقوقی سقط جنین

به نظر وکیل پایه یک دادگستری سقط جنین از منظر حقوقی به معنی انجام هرگونه اعمال مجرمانه ای است که موجب توقف دوران تکامل  جنینی و اخراج قبل از موعد طبیعی باشد که موعد طبیعی، نه ماهگی است.

وکیل  سقط جنین در مشهد  

سقط جنین  انواع مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن پرداخته می شود

الف- سقط جنین طبیعی:

در برخی از موارد زنان بنا به دلائل ژنتیکی، وجود مرض خاص یا عوامل  محیطی و تأثیر آن عوامل بر   ارگانهای بدن و یا بنا به علل نامعلومی دچار سقط جنین طبیعی میشوند. عواملی مانند احساسات  و عواطف شادی بخش، پیشامدهای کوچک یا بزرگ در زندگی، مشاهدۀ صحنۀ تصادف و حوادثی از این قبیل ممکن است  منجر به «سقط جنین طبیعی» شود.

ب- سقط جنین طبی:

در صورتی که ادامۀ حاملگی برای مادر خطر جانی داشته باشد یا موجب تشدید بیماری و وخامت حال وی  گردد، تا قبل از ولوج روح از طریق عمل جراحی مانند کورتاژ با اظهارنظر پزشکی قانونی و مقام قضایی   مربوطه سقط جنین صورت می گیرد که به آن  «سقط جنین طبی» می گویند

از نظر وکیل کیفری در مشهد تکلیف این نوع سقط جنین ها را در ماده واحده قانون سقط درمانی به توسط قانونگذار مشخص گردیده است به موجب این ماده واحده سقط درمانى با تشخیص قطعى سه پزشک متخصص و تأیید پزشکى قانونى مبنى بر بیمارى جنین که به علت عقب افتادگى یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیمارى مادر که با تهدید جانى مادر توأم باشد قبل از ولوج روح  (چهار ماه) با رضایت زن مجاز مى‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجراى مفاد این قانون به  مجازاتهاى مقرر در قانون مجازات اسلامى محکوم خواهند شد.

ج- سقط جنین جنایی

با توجه به دو تعریف گفته شده، هر نوع عملی که مشمول تعریف سقط جنین طبیعی و طبی نشود، با وجود  شرائطی از مصادیق سقط جنین جنایی خواهد بود.

حالت مختلف سقط جنین جنایی از نظر وکیل پایه یک دادگستری

  • اخراج جنین پیش از موعد طبیعی توسط مادر با دستکاری رحم یا خوردن دارو یا ضربۀ عمدی
  • دستکاری رحم یا تجویز داروی ساقط کننده توسط پزشک یا اشخاصی دیگر غیر از مادر
  • انجام سقط با وسائل مخصوص توسط پزشک یا ماما یا افراد غیرمجاز و قطع حاملگی بدون مجوز قانونی

وکیل حرفه ای سقط جنین در مشهد  و بررسی عناصر تشکیل دهندۀ جرم

سقط جنین نیز مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری می باشد که می بایست این عناصر و ارکان توسط مقام رسیدگی کننده احراز گردد و سپس نسبت به صدور حکم اقدام شود یک وکیل حرفه ای در جرم  سقط جنین  می بایست دفاعیات خویش را در بر مبنای  تحقق و یا عدم تحقق ارکان و تشکله جرم سقط جنین را ارائه نمائید و از پرداختن به حواشی و امور بی ربط باید خودداری نمائید

الف- عنصر قانونی

در رابطه با عنصر قانونی، مواد 622،  623 و 624 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) با توجه به شرائط  جرم، ابزار و وسائل به کار رفته، مرتکبین جرم که ممکن است خود زن به تنهایی یا مادر با مشارکت پدر یا مادر با مشارکت پزشک یا ماما و یا افراد دیگر مرتکب بزه سقط جنین شده و با رعایت شرائط و مقررات  قانونی در مواد مذکور و در صورت انطباق آن با یکی از مواد مذکور، مجازات خواهد شد . در راستای آشنایی بیشتر متن مواد قانونی در زیر بیان گردیده است

ماده 622 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) : هرکس عالما عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وى شود علاوه‌ بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.برای اطلاع بیشتر می توانید عبارت وکیل جرم  ایراد ضرب و شتم در مشهد را کلیک کنید

.ماده 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) : هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگرى موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک  سال حبس محکوم مى شود و اگر عالما و عامدا زن حاملهاى را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگرى نماید که جنین وى سقط گردد به  حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود این اقدام براى حفظ حیات مادر مى‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت  دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) : اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصى که به عنوان طبابت یا مامایى یا جراحى یا  داروفروشى اقدام مى‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکدوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت

ب- عنصر مادی

عنصر مادی نمود خارجی و عینی  وقوع جرم می باشد که از  اجزای مختلفی مانند رفتار مجرمانه ، اوضاع و احوال تحقق جرم ، نتیجه جرم می باشد که به صورت مبسوط در مقاله وکیل جرم کلاهبرداری در مشهد به آن پرداخته شده است که در صورت لزوم می توانید عبارت مذکور را کلیک کنید و از آن محتوای آن استفاده کنید

برای تحقق جرم سقط جنین، افعال یا رفتار مجرمانۀ مثبت لازم است که از توجه به عنصر قانونی قابل احراز می باشد

عموما ترک فعل نمیتواند جزو رکن مادی بزه سقط جنین قلمداد شود، مگر در جایی که شخص از نظر قانونی مکلف به انجام امری باشد، ولی به تکلیف خود عمل نکند و منجر به سقط جنین شود.

به طور مثال چنانچه زن بارداری دچار افزایش فشار خون  بارداری شده و یا اینکه رحم وی قدرت تحمل جنین بالای  هفت ماه را ندارد، به بیمارستان مراجعه کند و پرستار مخصوص مأمور تجویز داروی صبح یا عصر، وظیفۀ قانونی خود را ترک نماید و سقط جنین رخ دهد،  وکیل دادگستری در مشهد در این خصوص به ماده 295 قانون مجازات اسلامی اشاره می نمائید که به موجب آن  هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است،  ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک  یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند

لازم به ذکر می باشد  در صورتی که ترک فعل با رکن معنوی همراه گردد، جرم سقط جنین واقع خواهد شد.

ج- عنصر روانی

در سقط جنین نیز مانند سایر جرایم از جمله جرم  خیانت در امانت  وجود قصد و ارادۀ مجرمانه شرط تحقق جرم است، بنابراین در جرم سقط جنین ، مرتکب سقط، شریک و یا معاون وی قصد انجام  سقط جنین را داشته باشد. به طور کلی وجود قصد عام یا علم و اطلاع مرتکب به حامله بودن زن که سوء نیت  عام نامیده می شود، ضروری و علاوه بر آن سوء نیت خاص یعنی اینکه مرتکب در زمان انجام افعال مادی جرم، قصد نتیجۀ مجرمانه (سقط جنین) را داشته باشد. بنابراین سقط جنین جرم مقید است که برای تحقق آن، علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص هم لازم است.

در شکایت  سقط جنین به چه نکاتی باید توجه کنیم

در سقط جنین می بایست  به بعضی از نکات که گاهی ناظر به رکن مادی جرم می باشد و گاهی به عنوان عناصر اختصاصی جرم سقط جنین می باشد توجه کرد که در زیر  به بررسی آن پرداخته می شود

  • وجود شخص یا اشخاصی که مباشرت برای ارتکاب جرم بنمایند، اعم از آنکه به نحو شریک باشد یا معاون.
  • وجود حمل زنده؛ برای احراز این شرط، تاریخ فوت جنین باید مشخص شده و با تاریخ رفتار سقط کننده مطابقت داده شود.
  • فعل مرتکب یا مرتکبین به طرق مندرج در مواد قانونی باشد.
  • رابطۀ سببیت بین فعل مرتکب و سقط جنین برقرار باشد.

عناصر اختصاصی جرم سقط جنین

1-  وجود جنین

2- اخراج قبل از موعد جنین

3- به کار بردن وسائل خاصی

4-سوء نیت

در چه صورتی  سقط جنین ، باعث قصاص می گردد ؟

از نظر وکیل قتل در مشهد  با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در سقط جنین عمدی در هر حال با هر سن، قصاص منتفی است چرا که  ماده 306 قانون مجازات اسلامیبه صراحت  مقرر می دارد ” جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه  بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم  «تعزيرات» محکوم مي شود.”

قصاص صرفا در صورتی امکان پذیر می باشد جنین زنده متولد گردد و قابلیت زیست داشته باشد و جنایت وارده در دوران حاملگی  منجر به نقض عضو و یا  مرگ وی گردد در این خصوص تبصره ماده مارالذکر العام می دارد که  ” اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيا باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است”

لازم به ذکر می باشد که مطالب برگرفته از کارگاه جرایم پزشکی استاد افراسیاب می باشد

دیه سقط جنین  در سال 1401 چقدر هست و به چه کسی تعلق می گیرد؟

در این خصوص وکیل دیه در شهرستان مشهد اعلام می دارد که  میزان دیه سقط جنین  بر اساس این امر که سقط جنین در چه مرحله از تکامل جنین  ارتکاب یافته است متفاوت می باشد و ماده   716 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشعار می دارد

دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

بنابراین  از نظر وکیل ارث در مشهد  دیه سقط جنینی که روح در آن  دمیده است  در ماه های غیرحرام در سال 1401 مبلغ 600 میلیون تومان و در ماه های حرام 800 میلیون می باشد می باشد  و اگر در ماه حرام باشد اگر مادر باعث سقط جنین شده باشد، دیه‌ جنین باید به پدر و سایر ورثه  حسب مورد پرداخت می شود و اگر پدر باعث سقط جنین شده باشد، دیه باید به مادر پرداخت شود. و اگر شخص دیگری باعث سقط جنین گردد  باشد، دیه باید به پدر و مادر پرداخت شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *