نکات حقوقی

Rules and Regulations ، قوانین و مقررات حقوقی ، قوانین ازدواج ، قوانین اپارتمان نشینی

Rules and Regulations ، قوانین و مقررات حقوقی ، قوانین ازدواج ، قوانین اپارتمان نشینی


عقیب متهم (پدر شرعی یا عرفی) در بزه امتناع از پرداخت نفقه نسبت به فرزند بالغ غیر رشید نیازمند طرح شکایت از سوی شخص مذکور یا وکیل وی می باشد. زیرا ادعای شاکی راجع به یک دعوی کیفری غیر مالی بوده که نیازمند به احراز رشد شاکی در طرح دعوی کیفری نمی باشد. با این اوصاف در صورتی که مادر یا قیم و یا وکیل دادگستری به وکالت از مادر یا قیم مبادرت به طرح دعوی کیفری مذکور نمایند مراجع قضایی حق تعقیب مرتکب جرم (پدر شرعی یا پدر عرفی) را ندارند. و در صورت تعقیب و صدور حکم بر محکومیت مرتکب (پدر شرعی یا پدر عرفی) توسط دادگاه نخستین، می بایست حکم مذکور در دادگاه تجدیدنظر استان نقص و بی اعتبار اعلام گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *