وکیل دزدی اینترنتی در مشهد

وکیل کلاهبرداری سایبری در مشهد 09152055986

وکیل کلاهبرداری سایبری( اینترنتی) در مشهد

کلاه برداری رایانه ای یکی از بزه های بسیار شایع و زیان بار فضای سایبری است.کلاهبرداری رایانه ای همانند کلاهبرداری سنتی جرمی مقید به حصول نتیحه مجرمانه است و باید به واسطه سوءاستفاده از رایانه از طریق افعالی نظیر ایجاد ،محو، توقف داده و یا اختلال در سیستم رایانه ای ،مال یا منفعت یا مزایای مالی عاید مرتکب شود و همچنان که ادعا می شود توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال با رضایت قربانی وجه تمایز کلاهبرداری از سایر جرایم ضد اموال در حقوق کیفری سنتی است در حقوق کیفری سایبری نیز سوء استفاده از نرم افزار های رایانه ای برای تحصیل مال یا منفعت یا مزایای مالی وجه تمایز بین کلاهبرداری رایانه ای از سایر جرایم یا عناوین مشابه است. وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

بر پایه ماده 13 قانون جرایم رایانه ای (ماده741قانون مجازات اسلامی)هرکس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ،تغییر،  محو،  ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

عناصر و ارکان  کلاهبرداری رایانه ای (سایبری):

بر پایه ماده  741  قانون مجازات اسلامی ارکان اصلی کلاهبرداری رایانه ای عبارت اند از:

1- رفتار در کلاهبرداری اینترنتی :

کلاهبرداری رایانه ای هم چون کلاهبرداری سنتی دو رفتاری است و از این رو جرمی مرکب است.رفتار نخست که به طور نمونه ای (تمثیلی) آمده است به هر گونه کنش مرتبط با داده یا سامانه گفته می شود مانند وارد کردن،تغییر ،محو ایجاد یا توقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه که همه این رفتار های تمثیلی باید به طور غیر مجاز انجام گردد.چنانچه این رفتار ها با اجازه انجام شود کلاهبرداری رایانه ای شکل نگرفته هرچند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی بیانجامد.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

2-تحصیل مال در کلاهبرداری سایبری:

تحصیل اعم است از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود. در هر حال لازم نیست تا مالی در دستان مرتکب جای بگیرد. پس اگر کسی به سامانه بانک رخنه کند و با دگرگونی داده ها رقم پولی دارنده حسابی را کاهش و سپس رقم حساب خود را افزایش دهد کلاهبرداری رایانه ای است.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

تحصیل مال یا منفعت و مانند آن برخلاف کلاهبرداری سنتی در معنای دارا شدن نیست بلکه در معنای مجازی تحصیل نشان دهنده هرگونه رفتاری است که در پایان سبب رسیدن مرتکب به مال یا خدمات مالی می گردد پس اگر کسی با وارد شدن به سامانه یک موسسه مالی درصد اقساط وامی که باید برگرداند را کاهش دهد یا با دستکاری در سامانه برخی از اقساط وام را پرداخت شده نشان دهد کلاهبرداری رایانه ای رخ داده است.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

شرکت در انجام رفتار های کلاهبرداری رایانه ای همچون شرکت در بزه های مرکب است یعنی اگر هریک از مرتکبان در یک رفتار هم شرکت بجویند شرکت نمود یافته است. پس اگر یکی از مرتکبان به سامانه رایانه ای  دسترسی یابد و نفر دوم داده را تغییر دهد و سومی مال یا خدمات مالی تحصیل کند. نفر دوم و سوم شریک در کلاهبرداری رایانه ای و نفر نخست افزون بر انجام بزه دسترسی غیر مجاز معاون در کلاهبرداری رایانه ای خواهد بود.دلیل شرکت در کلاهبرداری رایانه ای این است که رفتار این بزه دو جزئی است که نفر نخست هیچ یک از این دو را انجام نداده مگر اینکه اقدامش همراه با اخلال در سامانه یا رفتار های دیگر باشد که در اینجا نیز شرکت محقق می گردد ولی دسترسی غیر مجاز به تنهایی انجام کلاهبرداری رایانه ای نیست.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

3- بستر کلاهبرداری سایبری:

بستر انجام کلاهبرداری که همانا فضای سایبر است. این عنصر از تعبیر از سامانه رایانه ای یا مخابراتی تحصیل کند می توان فهمید. پس رفتار های فیزیکی و نیز تحصیل نیز باید در فضای سایبر انجام بگیرد و اگر فضای سایبر تنها در اندازه افزار بزه باشد کلاهبرداری سنتی خواهد بود. پس اگر کسی از رهگذر فرستادن رایانامه یا اسپم یا در محیط گفت و شنید سایبری یا از طریق تبلیغ ناروا در وبلاگ خود دیگری را فریفته و خود را دارنده موسسه اعزام دانشجو به خارج بشناساند و با دادن شماره حسابی کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش بریزد یا در محیط بیرون پول یا مال را دریافت دارد کلاهبرداری سنتی انجام داده است نه رایانه ای زیرا جدا از شیوه نگارش ماده 741 که پیش بینی کرده تحصیل باید از سامانه ها باشد در مثال پیش گفته اینترنت در اندازه یک روزنامه یا آگهی تبلیغی نمود یافته و بیشتر ازآن کارایی نداشته است.

وکیل جعل رایانه ای در مشهد 09152055986

4- موضوع کلاهبرداری اینترنتی:

موضوع کلاهبرداری رایانه ای که وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی است.کلاهبرداری رایانه ای تنها بزه مالی قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388است و به گونه ای عام است که دریافت هرگونه مال یاحتی داده مالی را در برمی گیرد و بر همین اساس است که قانونگذار مفهوم سرقت رایانه ای از مال بودن موضوع جرم دور کرده و در زمره بزه های ناب رایانه ای قرار داده است.همچنین کلاهبرداری رایانه ای از دریچه موضوع از کلاهبرداری سنتی عام تر است و افزون بر وجه و مال منفعت و خدمات و امتیازات مالی را نیز دربر می گیرد.فرقی نمی کند که موضوع کلاهبرداری رایانه ای یعنی مال،منفعت،خدمات و امتیازات مالی برای مرتکب باشد یا دیگری ولی دیگری باید کسی باشد که مرتکب تحصیل را برای وی خواسته باشد.

وکیل جرایم اینترنتی تلگرام و اینستاگرام در مشهد

عنصر روانی در کلاهبرداری سایبری:

رکن روانی کلاهبرداری برگرفته از دو عنصر است. عمد رفتاری که مرتکب باید هم به رفتار های رایانه ای تمثیلی و هم به تحصیل مال یا منفعت عمد داشته باشد. در کلاهبرداری رایانه ای قصد غایی لازم نیست. آگاهی مرتکب نیز باید به تعلق مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری به دست آید. همچنین مرتکب باید بداند که انجام رفتار های رایانه ای تمثیلی بدون مجوز بوده است.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

مجازات کلاهبرداری اینترنتی:

در مقام تعیین کیفر برای کلاهبرداری رایانه ای علاه بر رد مال به صاحب آن حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات پیش بینی شده است.

تعیین کیفر های اصلی تتمیمی و تبعی کلاهبرداری رایانه ای به هیچ روی از کلاهبراری سنتی پیروی نمی کند زیرا این دو بزه از هم جدا هستند و پیوندی باهم ندارند. پس کیفر کلاهبرداری رایانه ای بر خلاف کلاهبرداری سنتی قابل تعلیق و تخفیف است و نسبت به آن کیفر های تبعی ثابت و همیشگی مانند محرومیت از نمایندگی مجلس یا عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا جایگاهی ندارند.

منبع تخلیص مطلب کتاب حقوق کیفری فناوری اطلاعات دکتر حسن عالی پور می باشد.

وکیل کلاهبرداری سایبری، اینترنتی رایانه ای در مشهد 09152055986

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس 09152055986