وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

وکیل وقف در مشهد

عقد وقف بخاطر اهمیت خاصی که از نظر اجتماعی دارد یکی از عقود معین است و ماده ۵۵قانون مدنی در تعریف آن می گوید:وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.در عقد وقف حق انتفاع به طور موبد برای صاحبان حق برقرار می شود و به همین جهت رابطه مالک اصلی نیز با مال موقوفه قطع می گردد.

وکیل وقف در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

مقصود از حبس عین نگاهداری مال و منع و انتقال آن ست.بنابراین بعد از وقف نه مالک سابق حق دارد آن را به دیگری منتقل کند و نه موقوف علیهم می توانند عین موقوفه را بفروشند.تنها در مواردی که موقوفه در معرض خرابی باشد و آباد کردن آن ممکن نباشد یا بیم خونریزی بین موقوف علیهم برود قانون فروش آن را به طور استثنایی مجاز شمرده است(مواد۸۸و۳۴۹قانون مدنی)

شماره وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

منظور از تسبیل منافع این است که مالک از استفاده خصوصی مال چشم بپوشد و منافع آن را به امور اجتماعی و مصرف در راه خیر اختصاص دهد.به همین جهت مالک نمی تواند مالی را وقف بر خود کند یا پرداخت دیون و سایر هزینه های خود را از منافع موقوفه قرار دهد(ماده۷۲ قانون مدنی) با وجود این عقد وقف مجانی است و به ویژه برای کمک به امور خیر و دستگیری از مستمندان است:شرط عوض نیز در آن امکان ندارد و عقد را باطل می کند.

وکیل وقف در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

اقسام وقف: وقف عام و وقف خاص

وقف به وسیله یک یا چند متولی اداره می شود وقف را به اعتبار موقف علیهم به وقف عام و خاص تقسیم کرده اند:در وقف خاص یک یا چند نفر خاص از منافع موقوفه استفاده می کنند:مانند وقف بر اولاد خدمه و اقوام.ولی در وقف عام یا منافع در جهات خیر و عام المنفعه صرف می شود (وقف بر مسجد و راه و پل و مدرسه)یا موقوف علیهم محصور نیستند (مانند دانشجویان و فقرا و ورزشکاران).در این گونه موقوفه ها در واقع حق انتفاع برای جامعه است و واقف به سلیقه خود مصرف آن را معین کرده است. به همین جهت قبول و قبض عین موقوفه با نماینده جامعه یعنی حاکم است(ماده۵۶قانون مدنی) و در اجرای وقف نیز اداره اوقاف نظارت کامل دارد.

وکیل وقف در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

مالکیت موقوفه و نحوی اداره آن

در آخرین تحول قانونگذاری سرانجام شخصیت حقوقی وقف شناخته شد:نهادی اخلاقی-اقتصادی که دارایی و نام و اقامتگاه خاص دارد و اداره آن با متولی است. در وقف عین موقوفه از ملک واقف خارج می شود و هزینه های حفظ آن نیز باید از منافع وقف داده شود.

وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

خرید و فروش مال موقوفه

هر گونه خرید و فروش نسبت به مال موقوفه بنابر قانون مدنی ممنوع و محکوم به بطلان می باشد و براساس ماده ۸۸ قانون مدنی  بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران حاضر نشود.

بهترین وکیل وقف در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶

منبع مطلب فوق الذکر کتاب اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان می باشد

برای مشاوره و وکالت در انواع پرونده های کیفری، خانواده و حقوقی ازجمله دعاوی ملکی با وکیل وقف در مشهد ۰۹۱۵۲۰۵۵۹۸۶ در تماس باشید.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس 09152055986