وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

نفقه یکی از حقوق مالی زوجه می باشد که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد وکیل نفقه در مشهد با توجه به اشراف و تسلطی که به قوانین حوزه خانواده دارد و همچنین براساس شناختی که از رویه ها جاری مجتمع قضایی شهیدمطهری واقع در بلوار شفا شهرستان مشهد بدست آورده است در طرح دعوا نفقه و دفاع در قبال آن می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

وکیل حرفه ای نفقه در مشهد

همین که نکاح به درستی واقع شد حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می شود که حقوقدانان از آن به عنوان اثار نکاح تعبیر می کنند. ماده1102قانون مدنی در این باره می گوید:”همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود”

اثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است:بخشی از این اثار دارای جنبه مالی است و بخشی دیگر از حقوق و تکالیف غیر مالی تشکیل شده است وکیل دادگستری در مشهد در خصوص حقوق و تکالیف غیر مالی در مقالات آینده در خصوص آن بحث می گردد ولی در حال حاضر مطالبه نفقه به عنوان یکی از دعوای شایع در دادگاه های  خانواده مشهد با بهره گیری از کتاب ارزشمند حقوق خانواده تالیف دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی و رویه جاری توسط وکیل حرفه ای نفقه در مشهد خدمت شما ارائه می گردد.

استقلال مالی زوجین

در حقوق ایران اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد بلکه اموال هریک از زوجین مستقل و جدا از دیگری است.بدین سان زن در حقوق ایران که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است از نظر مالی مستقل است و می تواند در اموال خود چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر ان آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد.

از نظر وکیل خانواده شوهر حق هیچگونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاری برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. ماده 1118 قانون مدنی در این خصوص تصریح دارد “زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند ” بنابراین کار اقتصادی زن هم جزو اموال او به شمار می اید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد.

نفقه به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه

قانونگذار در ماده ۱۱۰۷  قانون مدنی  ایران نفقه را عبارت از “همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.”  ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانواده پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه نیست ونفقه را براساس شئونات زوجه و محل سکونت خانوادگی و….وی در نظر می گیرند برابر ماده 1106قانون مدنی “در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است ” این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

وکیل دریافت نفقه در مشهد وچند نکته 

چند نکته حقوقی در خصوص نفقه توسط وکیل نفقه در مشهد ارائه می گردد:

فلسفه پرداخت نفقه به زوجه

فلسفه پرداخت نفقه از سوی زوج را اساتید حقوق چنین عنوان نموده اند  که در اکثر خانواده های ایرانی زنان مال و درامد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درامدی برای انان باشداشتغال نمی ورزند. البته این فلسفه با تغییراتی که در زندگی امروزه رخ داده است تا حدودی مخدوش می باشد.

بررسی مالکیت زوجه بر نفقه

آیا زن انچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و زن می تواند از ان استفاده کند. از  نظر وکیل دریافت نفقه در مشهد بین مالکیت و اذن در انتفاع زوجه نسبت به نفقه تفاوت وجود دارد با این توضیح که اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می تواند در ان تصرفات مالکانه انجام دهد چنانچه ان را بفروشد یا ببخشد ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.

نحوی تشخیص مالکیت  زوجه نسبت به نفقه

برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از انها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت.

  • در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنی ها، اشامیدنی ها، عطر و صابون با توجه به اراده شوهر و عرف وعادت و عقیده فقهای امامیه می توان زن را مالک انها تلقی کرد.پس اگر زن صرفه جویی کرده و بخشی از این اموال را نگه داشته باشد می تواند هرگونه تصرفی در انها بنماید.
  • اموالی که با انتفاع از انها عین نابود نمی شود مانند مسکن ، اثاثه خانه، لباس، کفش و غیره همه ی این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند در مورد مسکن و اثاثه خانه معمولا شوهر فقط اذن انتفاع از انها را به زن می دهد پس این اموال به مالکیت زن در نمی ایند  از این رو شوهر هر لحظه می تواند انهارا بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند.

وکیل نفقه جاریه و نفقه معوقه در مشهد

نفقه جاری و معوقه دارای تفاوت های به شرح ذیل می باشد

  • نفقه معوقه مربوط به گذشته می باشد در حالی که نفقه جاریه مربوط به حال و آینده است و از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد
  • نفقه جاریه در دادگاه خانواده شفا مشهد رسیدگی می شود در حالی که نفقه معوقه با توجه به مبلغ نفقه حسب مورد در شورای حل اختلاف (تا مبلغ 20 میلیون تومان) و دادگاه رسیدگی می شود
  • در نفقه معوقه نیازی به کلاس های مشاوره نیست ولی نفقه جاریه منوط به حضور در کلاس های مشاوره می باشد

  ویژگی های نفقه زن و مقایسه آن با نفقه اقارب (بستگان):

نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب(خویشاوندان نسبی)دارای ویژگی ها و مزایائی به شرح زیر است:

  • نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است(ماده1203)یعنی اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد زن بر دیگران مقدم خواهد بود.
  • زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول ان در دادگاه ها اقامه دعوی کند در حالی که اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه نفقه نمایند. (ماده 1206 قانون مدنی)
  • نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مالی مرد نیست. زن اگرچه ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد.در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نمایدلیکن در نفقه اقارب فقر یک طرف و تمکن طرف دیگرشرط است به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود در حالی که نفقه اقارب با توجه به وضع اقتصادی منفق تعیین می گردد و تکلیف به انفاق تا حدی است که نفقه دهنده در وضع معیشت خود دچار مضیغه نشود
  • نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
  • طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر وعدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد.لیکن نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست به استثنای نفقه اولاد که طبق تبصره 2ماده12قانون حمایت خانواده 1353 بر سایر دیون مقدم شده است.

وکیل دریافت نفقه زن بعد از طلاق در مشهد

انحلال نکاح می تواند براساس طلاق، فوت ، فسخ و یا بطلان صورت بگیرد وکیل دریافت نفقه بعد از طلاق در مشهد در ادامه نوشتار به بررسی استحقاق زوجه  نسبت به نفقه بعد از انحلال نکاح پرداخته می شود

نفقه مطلقه رجعیه:

طبق بند ماده 1109قانون مدنی “نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در زمان نشوز شده باشد…” دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمی شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حکم زوجه تلقی می گردد.

نفقه زن آبستن(حامله) در عده فسخ نکاح یا طلاق بائن:

برابر بند دوم ماده 1109قانون مدنی ” اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.” در این مورد می توان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه زن را مستحق نفقه شناخته هرچند که رابطه نکاح کاملا منحل شده است.

نفقه زن ابستن در عده وفات:

با توجه به اینکه ماده1110قانون مدنی در سال 1381 بدین شرح اصلاح گردید ” درایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده انان است در صورت عدم پرداخت تامین می گردد” به نظر چنین بر می اید که نفقه زن ابستن در عده وفات تابع قواعد عمومی نفقه اقارب است.

آیا مادر می تواند از سوی فرزند دادخواست نفقه را مطرح کند؟

با این که بر طبق اصول قانون مدنی اقامه دعوای نفقه محجور که جزو امور مالی اوست بر عهده ولی یا قیم است در این مورد بر اساس مصلحت محجور به مادر یا هر شخصی که حضانت یا نگهداری محجور به اقتضای ضرورت بر عهده او است حق اقامه دعوای نفقه داده شده استبه  به موجب ماده6 قانون جدید” مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضا ضرورت بر عهده دارد حق اقامه طرح دعوی برای مطالبه ی نفقه ی طفل یا محجور را نیز دارد.در این صورت دادگاه باید ادعای ضرورت را بررسی کند.”

برای کسب اطلاع در خصوص نفقه فرزند می توانید عبارت  وکیل نفقه فرزند در مشهد را کلیک کیند

وکیل اثبات دعوای نفقه در مشهد:

از نظر وکیل اثبات دعوای نفقه در مشهد مطابق ماده  1108 قانون مدنی دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند امتناع زن از ادای وظایف زناشویی را ثابت کند  بنابراین همان طور که از مواد 1106و1108قانون مدنی استنباط می گردد در حقوق ما با تحقق رابطه زوجیت استحقاق نفقه پدید می اید منتهی نشوز زن مانع ان به شمار امده است پس صرف اثبات نکاح به وسیله زن در دعوای مطالبه نفقه کافی است و دادگاه با احراز این امر حکم به سود زن خواهد داد مگر انکه شوهر ثابت کند که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده است. دیوان عالی کشور در رای شماره 2614مورخ1316همین نظر را پذیرفته و اظهار می دارد اثبات زوجیت برای مطالبه برای نفقه کافی است مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان به اینکه قباله نکاحیه دلیل اشتغال ذمه شوهر نمیباشد صحیح نیست.

  ضمانت اجراهای پرداخت نکردن نفقه زن

تکلیف شوهر به انفاق واستحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.

ضمانت اجرای مدنی:

ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد 1111و 1112و 1129 قانون مدنی مقرر شده است طبق این مواد  “زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد  و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت” بنابراین قانون ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق ازطریق قضایی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تادیه ی نفقه است.

ضمانت اجرای کیفری:

ماده53 قانون جدید حمایت از خانواده برای ترک انفاق مجازات تعیین کرده و جرم مزبور را از جرایم قابل گذشت به شمار اورده است.مطابق این ماده ” هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.” بعلاوه در تبصره ماده53یاد شده چنین امده است: ” امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.”بنابراین هرگاه شوهر از دادن نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس از تمکین خودداری می کند امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده53 خواهد شد.

برای مطالعه ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق می توانید عبارت وکیل ترک انفاق در مشهد را کلیک کنید

منبع تخلیص: مختصر حقوق خانواده تالیف  دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی

مزایا مراجعه به وکیل خوب نفقه در مشهد

 وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل خوب نفقه در مشهد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص خانواده در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل حرفه ای نفقه در مشهد در سال 1402

میزان حق الوکاله وکیل حرفه ای نفقه در مشهد در سال ۱۴۰2 با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به خواسته معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 حکم فرماست.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل متخصص نفقه در مشهد

برای مشاوره  حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های خانواده شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل دریافت نفقه در مشهد به ادرس میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 ، واحد 808 دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل دریافت نفقه در مشهد  در خصوص نحوی تنظیم وکالتنامه الکترونیکی در تماس باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *