وکیل تهدید در مشهد

وکیل تهدید در مشهد

یکی از جرایمی که علیه تمامیت معنوی اشخاص صورت می گیرد و متاسفانه آمار جنایی رو به افزایش می باشد  تهدید اشخاص به انواع ضررهای جانی و مالی و شرافتی و….. می باشد  وکیل تهدید در مشهد در رسیدن به نتیجه مطلوب همراه اصحاب دعوا می باشد.

وکیل حرفه ای تهدید در مشهد

یکی از اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیدن به جهانی است که در آن همه افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشد بنابراین از نظر وکیل دادگستری حرفه ای تهدید رد مشهد تهدید کردن اشخاص از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آنها می‌شود ناقص یکی از اصول حقوق بشر می باشد در حقوق جزای ایران تهدید کردن اشخاص جرم محسوب می شود و در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است قانونگذار در ماده مذکور چنین پیش بینی نموده است که هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد

شرایط تحقق جرم تهدید

از نظر وکیل تهدید در مشهد برای تحقق  ارکان تهدید شرایط زیر لازم می باشد

تهدید باید صریح باشد

بنا به تصریح ماده ۶۶۹  قانون مجازات اسلامی تهدید به هر نحو کفایت می کند اعم از اینکه به شکل شفاهی یا مکتوب یا با ارسال ایمیل یا پیامک و نظایر آنها باشد ولی شرط ضروری و لازم آن می باشد که تهدید باید صریح باشد اگر کسی مثلاً در یکی از روزهای ماه رمضان به دیگری بگوید اگر ماه رمضان نبود را می‌کشتم جرم موضوع ماده ۶۶۹ محقق نشده است است

به علاوه از نظر حقوق ایران تهدید باید به سمع طرف مقابل برسد بنابراین  تهدید غیرمستقیم ،  مشروط و معلق با توجه به اصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم از جایگاهی برخوردار نمی باشد.

تهدید باید نامشروع باشد

تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد ترساندن به امری قانونی تهدید نیست مانند آنکه کسی یک جاعل سند را تهدید کند به معرفی به  مرجع قضایی نمائید.

تهدیدکننده قادر به انجام تهدید را داشته باشد

تهدید کننده حداقل باید توانایی بالقوه انجام تهدید را باید داشته باشد بنابراین اگر یک نوجوان 15 ساله یک رزمی کار حرفه ای را تهدید به ضرب و شتم کند چنین امری به نظر می رسد که تهدید نباشد.

تهدید باید به رفتار ناخوشایند باشد 

در تهدید باید ترساندن طرف مقابل به هر آنچه که برای وی زیان بار یا نوع ناخوشایند است انجام شود این تهدید بنا به تصریح ماده باید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به شخص یا بستگان او باشد هرگاه ضرر بنابه قضاوت حرف کوچک و قابل اغماض باشد این جرم محقق نمی شود مانند اینکه ما مقام مافوق اداری کارمند زیر دست خود را تهدید به ندادن مرخصی یا اضافه کاری کند.

وکیل تهدید به قتل در مشهد

در برخی از مواقع فرد تهدید به  قتل یا ضرر نفسی می گردد  و منظور از  ضرر نفسی مقرر در ماده 699 قانون مجازات اسلامی  ضرر ای است که متوجه جسم طرف مقابل باشد مثل این که وی را تهدید به کتک زدن یا بریدن اعضای بدن نماید که در صورتی که شرایط تهدید وجود داشته باشد جرم محقق می گردد.

وکیل تهدید به ضررهای مالی و حیثیتی و افشای سر در مشهد

در ماده 699 قانون مجازات اسلامی قانونگذار علاوه بر ضرره ای نفسی به ضرر های شرفی و مالی ، افشای اسرار اشاره کرده است که در ادامه منظور هریک از عبارت های توضیح داده می شود

منظور از ضرر شرفی ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد مثل اینکه وی تهدید شود که شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی یا چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی وی پخش شود

منظور از ضرر مالی ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد مثل اینکه وی تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه اش شود

منظور از افشای سر افشای چیزی است که طرف مقابل بر مکتوم و پنهان ماندن آن اصرار دارد مثل اینکه کسی دیگری را به افشای سو پیشینه ی کیفری یا روابط جنسی متعددی که داشته و یا همسر اولیه قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است تهدید نماید خواسته تهدید کننده مهم نیست وی ممکن است درخواست مالی داشته باشد یا ممکن است درخواست برقراری رابطه جنسی باشد

تهدید جرمی مطلق می باشد

از نظر وکیل تهدید در مشهد هر گاه تهدید کننده هیچ درخواستی نداشته و به عبارت دیگر تقاضای انجام فعل یا ترک فعلی را هم نکرده باشد باز بنا به تصریح ماده ۶۶۹ مشمول ماده قرار خواهد گرفت به علاوه در صورتی که تهدید کننده خواسته های هم داشته باشد رسیدن وی به آن خواسته شرط تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیست و به عبارت دیگر این جرم مطلق بوده و مقید به نتیجه نمی باشد اما مرتکب باید عمد در تهدید داشته و از اینکه تهدید وی موجب ناراحتی و نگرانی طرف مقابل خواهد شد آگاه باشد ولی انگیزه مرتکب موثر در مقام نیست

مجازات تهدید

قانونگذار ماده 699 قانون مجازات اسلامی ، برای تهدید کنندگان مجازات مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ۲ ماه تا ۲ سال در نظر گرفته است که بنابر تصریح ماده 104 قانون مجازات اسلامی  جرمی قابل گذشت می باشد و با رضایت محکوم له در هر مرحله ای از دادرسی موجب  تعقیب و اجرای مجازات می گردد.  منبع: کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمد صادقی می باشد

وکالت وکیل حرفه ای جرم تهدید در دادگاه های کیفری مشهد

معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای صدف، وحدت و کوهسنگی مشهد نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد شهادت شهود و اقرار، صدای ضبط شده و… از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات جرم تهدید مورد استفاده قرار می گیرد  و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی امام خمینی و عدالت شهرستان مشهد جهت صدور رای ارسال می گردد.

مزایا مراجعه به وکیل جرم تهدید در مشهد

وکیل تهدید در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل کیفری تهدید به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی کیفری موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی کیفری قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص کیفری در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل کیفری کار جرم تهدید در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل تهدید در مشهد با توجه اهمیت جرم ومجازات آن و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به جرم معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 مبلغ حق الوکاله وکیل با توجه به اهمیت جرم و مرجع رسیدگی بین 2 تا 50 میلیون تومان در نظرگرفته است.و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل جرم تهدید در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل جرم تهدید در مشهد به ادرس چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فرامرز 1 ، مجتمع بهارستان طبقه دوم از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور کیفری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل کیفری تهدید در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *