وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

وکیل تصرف عدوانی در مشهد , بهترین وکیل تصرف عدوانی در مشهد , وکیل خوب تصرف عدوانی در مشهد , تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی در مشهد , بهترین وکیل تصرف عدوانی در مشهد , وکیل خوب تصرف عدوانی در مشهد , تصرف عدوانی


پس

استرداد جهیزیه یکی از دعاوی می باشد که توسط شخص و یا وکیل استرداد جهیزیه در مشهد  بعد از اختلافات زناشوئی زوجین مطرح می شود جهیزیه در قانون تعریف نشده است مطابق  قانون و شرع زن وظیفه ای برای تهیه جهیزیه ندارد بلکه بر اساس ماده 1107 قانون مدنی تهیه وسایل زندگی بر عهده مرد می باشد ولی بنابر عرف حاکم بر جامعه معمولا  جهیزیه توسط خانواده  زوجه نهیه می گردد.

وکیل برای استرداد جهیزیه در مشهد

مالکیت جهیزیه با زوجه یا زن می باشد و وی صرفا اذن  انتفاع و یا استفاده  از جهیزیه را به همسرخویش می دهد  بنابراین  هر زمان می تواند که از ادن خویش رجوع کند و جهیزیه را مسترد کند

بنابراین از نظر وکیل کیفری در مشهد  در صورتی که زوج  برخی از لوازم جهیزیه و یا تمامی آن را بدون اذن زوجه به فروش برساند. این عمل زوج تحت عنوان فروش مال غیر می باشد. چرا که زوج حق تملکی نسبت به آن ندارد، چرا که زوج نسبت به عین و منفعت آن حق تملکی ندارد.

استرداد جهیزیه  از طریق سه روش کلی امکان پذیر می باشد

 •  توافق زوجین
 • استرداد جهیزیه با سیاهه
 •  استرداد جهیزیه بدون سیاهه.

پس گرفتن جهیزیه به صورت توافقی

استرداد و یا پس گرفتن جهیزیه به صورت  توافقی کم هزینه و بهترین کار ممکن می باشد که با تنظیم قرارداد و یا صورتجلسه  توسط وکیل  قضیه را حل و فصل نمود.

وکیل گرفتن جهیزیه با سیاهه در مشهد

هاشم اندرزیان وکیل دادگستری در مشهد اظهار داشتند که یکی از سنت های زیبای که در بین خانواده های ایرانی برقرار و استمرار دارد

تنظیم لیست جهیزیه یا سیاهه جهیزیه می باشد که شامل اموالی می باشد که توسط خانواده زوجه و یا زوجه  تهیه شده است  و معمولا به امضا بزرگان جمع و زوج و زوجه می رسد .

سیاهه جهیزه یا لیست جهیزیه سندی عادی  برای اثبات مالکیت جهیزیه  توسط زوجه می باشد و زوجه با در اختیار داشتن آن می تواند برای استرداد جهیزیه اقدام نماید.

نکات حقوقی در خصوص لیست جهیزیه

وکیل خانواده در مشهد نکات کاربردی مرتبط با استرداد جهیزیه با

 • بهتر است در تهیه لیست جهیزیه جزئیات و قیمت نیز ذکر گردد.
 • امضای شاهد در ذیل برگه سیاهه جهیزیه الزامی نیست اما وجود آن بهتر است.
 • برای استرداد جهیزیه با داشتن سیاهه جهیزیه زن می تواند از طریق دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف دادخواست استرداد جهیزیه به استناد سیاهه را تنظیم و تقدیم نماید.
 • زمان استرداد جهیزیه و اقدام نسبت به آن توسط وکیل استرداد جهیزیه به وکالت از طرف دختر تفاوتی نمی نماید. که در چه زمانی باشد خواه در طول زندگی مشترک و یا خواه پس از وقوع طلاق به صورت رجعی و یا  طلاق توافقی.
 • وسایل خریداری شده توسط شوهر که در لیست جهیزیه آمده در صورت اقرار زن و یا صورتی که شوهر بتواند ثابت کند که آن ها را شخصا خریده به زن تعلق نمی گیرد.
سایر نکات
 • طلایی که برای عروس خریداری شده عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی شود و از مقوله استرداد جهیزیه خارج است و مالکیت این طلاها اصولاً برای زن باقی می ماند.
 • فقدان لیست جهیزیه یا سیاهه اثبات مالکیت زن بر جهیزیه را سخت می کند. .
 • در تنظیم لیست سیاهه جهیزیه اموال خریداری شده توسط داماد را ذکر کنید
 • فاکتور ها مربوط به خرید جهیزیه را نگهداری کنید.
 • بهتر است همزمان و یا قبل از تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه  “صدور قرار تأمین خواسته پیش از ابلاغ”، از دادگاه و شورا خواسته شود تا جهیزیه شما توقیف شود و همسر اجازه خارج کردن آن ها از منزل را نداشته باشد.
 • انجام تامین خواسته منوط به واریز مبلغی پول به حساب شورا (تودیع خسارات احتمالی )می باشد که البته این پول قابل بازگشت می باشد
 • در مورد مرجع رسیدگی باید گفت که اگر خواسته دعوا کمتر از بیست میلیون ریال باشد. رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. اما در صورتی که خواسته دعوا بیش از 20 میلیون ریال  باشد دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد
 • برای کسب اطلاع از در خصوص مهریه می توانید عبارت وکیل مهریه در مشهد را کلیک کنید

وکیل  استرداد جهیزیه بدون سیاهه در مشهد

در صورتی که لیست جهیزیه تنظیم نشده یا در دسترس نیست و آن را گم کرده اید پیشنهاد می کنیم

استرداد جهیزیه بدون سیاهه کاری پیچیده و تخصصی می باشد حتما از مشاوره حقوقی یک وکیل استرداد جهیزیه در مشهد کمک بگیرید

اثبات مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه  در صورت عدم دسترسی به لیست جهیزیه در شهرستان مشهد معمولا به یکی از طرق زیر می باشد

 • شهادت شهود
 • اقرار مرد به مالکیت زن در دادگاه و یا بیرون از دادگاه مثل اقرار نزد دو شاهد
 • ارائه فاکتورهای خرید لوازم جهت جهیزیه

نفقه از دعاوی می باشدکه زوجه علیه زوج مطرح می نماید برای اطلاع از نحوی مطالبه نفقه عبارت وکیل نفقه در مشهد را کلیک کنید

مدارک لازم برای استرداد جهیزیه در مشهد

اگر برای استرداد جهیزیه قصد داشته باشید که از خدمات حقوقی وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  بگیرید باید مدارک زیر را به وکیل تحویل بدهید.

1 _  سند ازدواج

در صورت نبود اصل سند ازدواج باید کپی آن را از دفترخانه ای که عقد کرده اید دریافت کنید.

۲ _  شناسنامه و کارت ملی  زوجه یا زن

۳ _  سیاهه جهیزیه

4-در صورت نبودن سیاهه جهیزیه استشهادیه ، فاکتور خرید و سایر دلایل مربوط به مالکیت جهیزیه

5-ثبت نام در سامانه ثنا

مراحل استرداد جهيزيه در جهیزیه

پس از مراجعه زوجه به  یکی از در دفاتر خدمات قضایی و ارائه  دادخواست استرداد جهیزیه ، دادخواست مذکور  برحسب مبلغ تقویم شده به یکی از شعب دادگاه خانواده واقع در بلوار شهید مطهری معروف به دادگاه شفا و یا یکی از  ارجاع می گردد شعبه مذکور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست وضمائم صادر می نماید

در جلسه رسیدگی ، دادگاه و یا شورا دلایل و بینه زوجه شامل سیاهه جهیزیه یا شهادت شهود را بررسی می کند.
اگر مراتب مالکیت زن بر جهیزیه توسط شعبه محرز گردید حکم بر استرداد آن صادر می شود حکم ظرف 20 قابل تجدیدنظر خواهی می باشد
در مرحله اجرای احکام  شهرستان مشهد اگر عین جهیزیه موجود نباشد مرد باید مثل و یا قیمت اموال را بپردازد

حق الوکاله وکیل جهیزیه در مشهد در سال 1402

میزان حق الوکاله وکیل جهیزیه در مشهد در سال 1402 با توجه اهمیت موضوع اختلاف و زمان رسیدگی و همچنین ادله و مستندات طرفین معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرادادی خصوصی فی مابین وکیل و موکل وجود نداشته باشد حق الوکاله بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1398 تعیین می گردد.

شماره و آدرس دفتر وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

برای مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل حقوقی در مشهد به ادرس میدان جانباز، مجتمع اداری پاژ یک ، طبقه 8 واحد 808 از مشاوره وکیل استرداد جهیزیه در مشهد  استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل حقوقی در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی تنظیم قرارداد و اعطای وکالت به صورت الکترونیکی نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *