وکیل اثبات وقوع عقد بیع در مشهد

وکیل اثبات وقوع عقد بیع در مشهد

در این مقاله وکیل ملکی در مشهد به بررسی حقوقی اثبات وقوع عقد بیع (قرارداد خرید وفروش) می پردازد تعریف و شرایط عقد بیع ، آثار بیع و…. از جمله موضوعاتی است که توسط وکیل اثبات وقوع عقد بیع در مشهد بررسی می شود استفاده از خدمات حقوقی وکیل ملکی در مشهد شامل مشاوره و اعلام وکالت به صورت تخصصی و حرفه ای می باشد.

تعریف عقد بیع:

مطابق ماده 338 ق . م . بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم . باتوجه به عناصری که در تعریف عقد بیع ذکر شده می توان به خوبی دریافت که لازم است مبیع از اموال عینی باشد مانند ; زمین , خانه , گندم و نظایر ان . بنابراین هیچگاه نمی توان منافع یکساله باغ را در قالب عقد بیع به دیگری فروخت ولی می توان ان را در قالب عقد اجاره باغ به دیگری واگذار نمود .

شرایط عقد بیع

الف: وجود  قصد بیع

بیع مانند سایر عقود با همکاری متقابل اراده دو طرف تشکیل می شود . پس برای تحقق این همکاری قصد انشای طرفین باید همراه با وسیله ابراز ان باشد . ماده 191 ق . م .

ب: اهلیت طرفین معامله

طرفین معامله در هر عقدی باید دارای اهلیت باشند . در عقد بیع نیز بر طبق ماده 345 ق . م . هر یک از بایع و مشتری علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله باید دارای اهلیت تصرف نیز در مبیع یا ثمن باشند .

ج: مورد معامله

وجود مورد و موضوع معامله نیز برای صحت عقد ضروری است و عقد بیع بی موضوع باطل است . مورد معامله باید دارای شرایطی باشد ذیلا ذکر می شود :

 • مطابق ماده 338 ق . م . مبیع باید عین باشد
 • مالیت داشته باشد یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد .
 • خرید و فروش ان قانونا ممنوع نباشد .
 • منفعت عقلایی داشته باشد .
 • مقدور التسلیم باشد .
 • موجود باشد .
 • مورد معامله باید معین باشد .
 • معلوم باشد .در صورتی که ابهامی در مبیع وجود داشته باشد معامله باطل خواهد بود . اموری که لازم است در مبیع معلوم باشد سه چیز است ; مقدار , جنس , وصف .

منظور از توابع مبیع در عقد بیع چیست:

نه تنها مبیع شامل مورد اصلی معامله می شود بلکه توابع ان نیز داخل در مبیع بوده و تبع ان به خریدار انتقال پیدا می کند . در این مورد ماده 365 ق . م . اعلام می دارد ; که هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول ان در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند . بنابراین مثلا ; هرگاه مبیع خانه ای باشد مسلما اب و برق ان عرفا از توابع خانه محسوب شده و داخل در معامله می گردد . هرچند که در ضمن عقد طرفین نسبت به ان ذکری نکرده باشند .

آثار عقد بیع:(خرید و فروش چه حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می کند؟)

قانون مدنی اثار بیع را در ماده 362 با عبارت زیر بیان می کند ; اثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

 • به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود .
 • عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد .
 • عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید .
 • عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند .

انتقال مالکیت و تسلیم  مبیع و ثمن در عقد بیع

انتقال مالکیت:

در صورتی که مبیع یا ثمن عین معین خارجی باشد ملکیت ان در لحظه پس از تشکیل عقد بلافاصله به طرف دیگر معامله انتقال پیدا می کند .

تسلیم:

به تعبیر قانون تسلیم هنگامی حاصل می شود که مبیع صرفا در اختیار مشتری گذاشته شده باشد بنابراین لازم نیست که مشتری نیز عملا در ان تصرف کند .

موعد تسلیم:

اگر نسبت به زمان تسلیم توافقی نشده باشد هر یک از بایع و مشتری باید مبیع یا ثمن را فورا به دیگری تسلیم کند .

مکان تسلیم :

در صورتیکه طرفین معامله مکان معینی را برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن مورد توافق قرار داده باشند مبیع و ثمن باید در همان مکان تسلیم شود .

هزینه تسلیم :

مخارج مربوط به تسلیم مبیع بر عهده فروشنده است مانند مخارج حمل و نقل مبیع تا محل تسلیم ان کرایه وسیله نقلیه , توزین بار و مخارج تادیه ثمن به عهده خریدار است .

ضمان درک در عقدبیع به چه معناست؟

ضمان درک عبارت است از مسولیت هریک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در امدن مبیع و ثمن. مثلا اگر شخصی خودرویی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده از جانب مالک نمایندگی یا اذن در فروش نداشته است بایع را ضامن درک مبیع می نامند در این صورت خریدار می تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه کند .  هم چنین در صورتی که ثمن عین معین متعلق به شخصی غیر از خریدار باشد و خریدار بدون اذن یا نمایندگی ان را در عقد بیع مورد معامله قرار دهد .

وکیل بیع شرط در مشهد

تعریف: بیع شرط بیعی است که در ان برای بایع حق فسخ در مدت معین با رد مثل ثمن به مشتری شرط شده باشد .

ماده 458 ق . م . در این مورد مقرر می دارد ; در عقد متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معین  تمام ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و هم چنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن . بنابراین بیع شرط گونه ای عقد بیع مشروط است . به بیع شرط اصطلاحا بیع خیاری گفته می شود .

اثار بیع شرط در قانون مدنی :

1 – انتقال مالکیت مبیع به خریدار .

ماده 459 ق . م برای خریدار در بیع شرط مالکیت شناخته شده است که این مالکیت در صورت خودداری بایع از فسخ عقد بیع مطابق شرط مقرر قطعی خواهد شد و در صورت فسخ عقد به وسیله بایع مبیع به مالکیت فروشنده بر می گردد . در نتیجه مطابق ذیل این ماده نمائات و منافع مبیع از زمان عقد تا فسخ متعلق به مشتری خواهد بود .

2 – ممنوعیت تصرف مادی یا حقوقی مالکانه

دهنده پول نمی تواند تصرف مالکانه مانند انتقال مبیع بیع شرط به دیگری یا تغییر عینی مبیع را به عمل اورد .

3 – ماده 462 ق . م . مقرر می دارد اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود .      

مطابق مقررات ثبتی مذکور اصولا خریدار مالک مبیع نمی شود تا مبیع با فوت او همراه حق فسخ بیع به ورثه او انتقال پیدا کند . لیکن حق موجود برای دهنده پول نسبت به استیفا مطالبات او در مورد وثیقه مانند هر حق مالی دیگر به ورثه او منتقل خواهد شد.
مطلب فوق برگرفته از کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی می باشد

نحوی اقدام وکیل اثبات وقوع عقد بیع در دادگاه های مشهد

از نظر وکیل دادگستری اثبات وقوع عقد بیع از جمله دعوای می باشد که به تنهایی قابلیت استماع را ندارد و می بایست همراه با  خواسته های دیگر از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی ،الزام به تحویل مبیع و… در دادگستری مشهد مطرح گردد همانگونه که در مقاله اثبات مالکیت  عنوان شد اثبات وقوع عقد بیع یکی از شیوه های اثبات مالکیت می باشد اثبات مالکیت ممکن است نسبت به اموال منقول از قبیل خودرو و….و یا نسبت به اموال غیرمنقول از قبیل آپارتمان و زمین و…مطرح گردد .

در این نوع دعوا خواهان می تواند برای اثبات ادعا خویش به تمامی ادله از قبیل مبایعه نامه استشهادیه رسیدهای واریز وجه، چک های وصول شده و….استناد کند . اثبات وقوع عقد بیع می بایست از طریق دادخواست و با پرداخت هزینه های دادرسی از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت تا به یکی از شعب حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی(ره) شهرستان مشهد ارجاع گردد .

 مزایا مراجعه به وکیل اثبات وقوع عقد بیع در مشهد

 وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.  نقش و عملکرد وکیل ملکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی اثبات وقوع عقد بیع  موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی ملکی قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص اثبات وقوع عقد بیع در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل اثبات وقوع عقد بیع در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل دداگستری در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی  معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد . ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب 1398 در صورتی فقدان قرارداد خصوصی حکم فرماست و حق المشاوره را بین 50 تا 500 هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل اثبات وقوع عقد بیع در مشهد

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کیفری، خانواده و حقوقی و ملکی در شهرستان مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل  ملکی در مشهد به آدرس میدان جانباز مجتمع اداری پاژ یک  طبقه ۸ واحد ۸۰۸ دفتر وکالت هاشم اندرزیان از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمود و در صورتی که  بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09152055986 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل اثبات وقوع عقد بیع در مشهد در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *