انوع مهر در قانون مدنی

Rules and Regulations ، قوانین و مقررات حقوقی ، قوانین ازدواج ، قوانین اپارتمان نشینی

Rules and Regulations ، قوانین و مقررات حقوقی ، قوانین ازدواج ، قوانین اپارتمان نشینی


✅مهریه بر حسب این كه در زمان عقد تعیین شود یا تعیین آن به بعد موكول شود، انواعی دارد.

1️⃣مهر #المسمی: 
مهر المسمی مال معینی است که تحت عنوان مهریه با توافق زوجین یا شخص ثالث تعیین می شود، مهر المسمی ممکن است عین معین مانند خانه، زمین، باغ و… باشد یا کلی و نیز می تواند منفعت یا انجام کار معین قرار گیرد (آنچه درعرف جاری وساری است وباتوافق قبل ازدواج تعیین میگرددمهرالمسمی است)

2️⃣مهر #المثل:
مهر المثل مهری است که به موجب قرار داد تعیین نشده بلکه بر مبنای عرف و عادت و با توجه به وضعیت زن از لحاظ موقعیت خانوادگی و اجتماعی و تحصیلات و… و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد که ماده  1091 قانون مدنی مبیّن این امر می باشد و مقرر می دارد: « برای تعین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و…..در نظر گرفته شود.»

⬅️مطابق قانون مدنی زن را می توان در موارد زیر مستحق مهر المثل دانست:

1- ماده 1087 قانون مدنی: «هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد.»

2-  ماده 1099 قانون مدنی: «هرگاه عقد باطل و زن جاهل به بطلان عقد بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.»

3- ماده 1100 قانون مدنی: «هرگاه توافق طرفین در رابطه با مهر المسمی به جهتی باطل باشد چنانچه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد

3️⃣مهر #المتعه: 
تنها یکبار به آن اشاره شده است ماده 1093 قانون مدنی در خصوص مهر المتعه می گوید: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد (که درفقه اصطلاحابه آن مفوضه البضع گویند) و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است.»…

مهر المتعه در اصطلاح حقوق به مالی گفته می شود که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهریه با توجه به وضع اقتصادی و شرایط مالی خود به زن می دهد،درواقع برخلاف مهرالمثل که بااوضاع زن مشخص میشوددرمهرالمتعه وضعیت مردملاک است.

4️⃣مهر #السنه:
 درواقع درقانون مسکوت مانده است ولی درفقه امامیه همان مهری است که رسول اکرم (ص) برای همسرانشان یا دختر خود مقرر فرموده بودند، معادل ۵۰۰ درهم وقت، بیان شده است. تا بدانجا که مهر مازاد برآن راعده ای مکروه می پندارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *