بایگانی‌ها جرایم رايانه‌ ای شنود غیرمجاز - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد , وکیل در مشهد 09152055986

جرایم رايانه‌ ای شنود غیرمجاز

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده730ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

منتظر صدای گرمتان هستیم