بایگانی‌ها قوانین جرایم رایانه ای - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد , وکیل در مشهد

آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای)  بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ماده664ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی […]

جرائم اینترنتی تشدید مجازات ها

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها ماده754ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا […]

جرائم رایانه ای ” اینترنتی “

فصل هفتم ـ سایر جرائم ماده753ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة […]

جرائم اینترنتی مسؤلیت كیفری اشخاص

فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص ماده747ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه ای را صادر كند و […]

جرائم اینترنتی هتک حیثیت و نشر اكاذیب

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب ماده744ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از […]

جرائم اینترنتی علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ماده742ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی […]

جرایم رايانه‌ ای سرقت و كلاهبرداری اینترنتی

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه ماده740ـ هركس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز […]

جرایم رايانه‌ ای جعل رایانه ای

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یكم ـ جعل رایانه ای ماده734ـ هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) […]

جرایم رايانه‌ ای شنود غیرمجاز

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز ماده730ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر […]

جرایم رايانه‌ ای دسترسی غیرمجاز

مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز ماده729ـ هركس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر […]