وکیل کیفری در مشهد

وکیل نشر اکاذیب در مشهد 09152055986

وکیل نشر اکاذیب در مشهد

بهترین وکیل نشر اکاذیب در مشهد :

درجرم نشر اکاذیب لزوما توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود. برای مثال کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگری یا برای تحریک کردن انها به رای ندادن وی در انتخابات اورا دارای تابعیت مضاعف یا همسر دوم اعلام می کند و یا به قصد گسیل شدن ماموران مالیاتی به تجارتخانه وی و ایجاد مزاحمت برایش وی را برخوردار از درامد های نجومی قلمداد می نماید یا به قصد معامله نکردن سایر تجار با وی اورا ورشکسته معرفی می کنددر صورت صحت نداشتن این شایعات مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد درحالی که این اعمال توهین و افترا محسوب نمی شوند.همین طور این جرم با توجه به به کار رفتن عبارت«به قصد اضرار به غیر»در صدر ماده 698«قانون تعزیرات»مصوب سال 1375و تصریح مذکور در ذیل ماده برخلاف توهین و افترا علیه اشخاص حقوقی نیز قابل ارتکاب می باشد.

وکیل نشر اکاذیب در مشهد: 09152055986

این جرم در ماده 698«قانون تعزیرات»به شرح زیر مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است:

«هرکسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه شکوائیه یا مراسمات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دوسال و یا شلاق تا 74ضربه محکوم شود.»

وکیل نشر اکاذیب در مشهد: 09152055986

شرایط تحقق نشر اکاذیب :

باتوجه به ماده 698 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم اظهار یا نشر اکاذیب علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده باید این کار به وسیله نامه،شکوائیه،مراسله،عریضه(که معمولا مردم در مقام مراجعه به مسئولین مملکتی می نویسند)گزارش(که مشتمل بر شرح وقایع و امور است)یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضایا به عنوان نقل قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی صورت می گیرد.از مصادیق مذکور در ماده می توان استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است.هرگاه نامه و شکوائیه،به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه کاغذ از طریق پست الکترونیکی ارسال یا کزارش در یک وب سایت گنجانیده شود مورد مشمول ماده746«قانون تعزیرات»مصوب سال 1375قرار خواهد گرفت که راجع به نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای و مخابراتی است و مجازات از نودویک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکب تعیین کرده است.

وکیل نشر اکاذیب در مشهد: 09152055986

شایع کردن اکاذیب بین قابل توجهی از مردم به حسب ظاهر ماده ضروری به نظر نمی رسد.بلکه نوشتن حتی یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر ا برای تحقق جرم کافی دانسته است.

وکیل نشر اکاذیب در مشهد: 09152055986

این جرم با توجه به عبارت«اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر ماده یا معنوی به غیر وارد شود یا نه»در ذیل ماده698 (و مشابه ان که در ذیل ماده 698 امده است)جرمی مطلق می باشد که تحقق ضرر برای شمول ان لازم نیست.

وکیل نشر اکاذیب در مشهد: 09152055986

لازم به ذکر است که در جرم نشر اکاذیب برخلاف افترا و توهین بنا به تصریح ماده698نسبت دادن تلویحی نیز برای مسئول شناختن مرتکب کفایت می کند.

براساس ماده104«قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392این جرم در زمره جرائم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است.

وکیل نشر اکاذیب در مشهد: 09152055986

مجازات نشر اکاذیب :

قانونگذار در ماده 698 قانون مجازات اسلامی علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، مجازات حبس از دو ماه تا دوسال و یا شلاق تا 74ضربه برای مرتکب جرم نشر اکاذیب در نظر گرفته است.

وکیل نشر اکاذیب در مشهد: 09152055986

منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی می باشد.

Leave A Comment

تماس 09152055986