وکیل حقوقی - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد , وکیل در مشهد 09152055986

وکیل حقوقی

موسسه حقوقی و داوری نیک اندیش در راستای تخصصی نمودن امور و دعاوی حقوقی با استفاده از توان و تخصص علمی وکلای مجرب کانون وکلا دادگستری در امور و دعاوی اثبات وقوع عقد بیع ، اثبات مالکیت ، افراز و تفکیک مال مشاع ، تنظیم و بررسی قراردادها ، رفع تصرف عدوانی ، بطلان قرارداد ، فسخ و انفساخ قراردادها ، وصول مطالبات از قبیل چک و سفته ، مطالبه ی وجه التزام ” خسارات قراردادی ” ، دعاوی بانکی ، وقف ، حق انتفاع و ارتفاق ، اثبات شراکت ، ابطال اسناد رسمی ، الزام به تنطیم سند رسمی ، اثبات صوری بودن معاملات و سایر امور حقوقی مشغول به فعالیت می باشد و در این خصوص دعاوی و پرونده های موکلین را به بهترین نحو ممکن پیگیری می نمایند .