موسسه حقوقی مشهد وکیل کیفری در مشهد

وکیل افشای اسرار در مشهد و گلبهار و چناران 09152055986

وکیل افشای اسرار " راز " در مشهد

.

وکیل افشای اسرار در مشهد

افشای اسرار مردم کاری مغایر با موازین اخلاقی محسوب می شود ولی جز در موارد خاص،وصف مجرمانه ندارد.جرم بودن این عمل منوط به ان است که شخص به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم شود.این جرم در ماده648«قانون تعزیرات»به شرح زیر مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است:

وکیل افشای اسرار در گلبهار

«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»

وکیل افشای اسرار در مشهد 09152055986

شرایط و ارکان جرم افشای اسرار

شمول این ماده تنها نسبت به افرادی است که نوع شغل و حرفه انها موجب دسترسی انان به اسرار مردم که نوعا داعی بر پنهان کردن انها دارند می شود.علاوه بر اشخاص مذکور در ماده می توان وکلای دادگستری کارشناسان رسمی ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی قضات سر دفتر داران اسناد رسمی مترجمان رسمی و ماموران انتظامی را نیز می توان در زمره این افراد قرار داد.برای شمول ماده648 نسبت به این اشخاص همان طور که قبلا اشاره کردیم انها باید به مناسبت شغل و حرفه خود به اسرار دیگران اگاه شده باشند نه اینکه مثلا پزشکی وقتی به عنوان مهمان به منزل دیگری می رود از بیماری خاص صاحب خانه مطلع شود و ان را افشا کند.

نباید نا گفته گذاشت که افشا شامل مطلع کردن حتی یک نفر هم می شود.

وکیل افشای اسرار در مشهد 09152055986

عنصر روانی در افشای اسرار

بنابراین برای تحقق جرم ضرورتی ندارد که شخص حرفه ای در ابعاد گسترده نسبت به افشای اسرار دیگران اقدام کند.لیکن،وی باید نسبت به این امر عامد باشد نه اینکه مثلا در حال خواب،مستی،بیهوشی و یا تحت تاثیر هیپنوتیزم این کار را کرده باشد.از سوی دیگر جرم موضوع ماده 648یک جرم مطلق است و اثبات ورود ضرر به کسی که اسرارش فاش شده است شرط تحقق ان نمی باشد.

وکیل افشای اسرار در مشهد 09152055986

مجازات افشای اسرار

قانونگذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی مجازات افشاکننده اسرار را به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

وکیل افشای اسرار در مشهد 09152055986

منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمد صادقی می باشد.

Leave A Comment

تماس 09152055986