وکیل خانواده در مشهد

در چه مواردی زن می تواند از مرد طلاق بگیرید

وکیل طلاق در مشهد ، وکیل خانواده در مشهد ، وکیل حضانت در مشهد , وکیل مهریه در مشهد

طلاق زن از همسر

در خصوص طلاق از جانب زوجه قبل از هر چیز باید خاطر نشان کرد که بر طبق قانون حق طلاق با مرد می باشد و زن اگر بخواهد با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد می بایستی دلیل محکمه پسندی ارائه کند از قبیل اعتیاد، محکومیت کیفری زوج، سوئ رفتار و سوئ معاشرت، ضرب و جرح، ندادن نفقه، عقیم بودن، رابطه نامشروع، بیماری حاد اعصاب و روان، ترک زناشویی(رابطه جنسی)، ترک منزل و… در این موارد توصیه می شود قبل از هر اقدامی با ما مشورت کنید.

برخی از مطالب ما در مورد طلاق :

Leave A Comment

تماس 09152055986