بهترین وکیل فسخ نکاح در خراسان رضوی - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد , وکیل در مشهد 09152055986

بهترین وکیل فسخ نکاح در خراسان رضوی

عيوبي که باعث فسخ نکاح مي‌شوند

گفتيم که يکي از مواردي که باعث فسخ ازدواج مي‌شود، «عيوب» است. در واقع، اگر يکي از دو طرف ازدواج، دچار بعضي عيب‌هاي مشخص باشد، همسرش مي‌تواند به صورت يک‌طرفه و بدون رضايت او، ازدواج را فسخ کند. بعضي از اين عيب‌ها مختص مردان است؛ يعني اگر مردي چنين عيب‌هايي را داشته باشد،‌ زن مي‌تواند عقد را فسخ کند. بعضي هم مختص زنان است و مردان مي‌توانند از آنها استفاده کنند. اما «جنون» يا همان ديوانگي عيب مشترکي است که هر يک دچار آن باشد، طرف مقابل مي‌تواند ازدواج را فسخ کند.

فسخ ازدواج با ديوانه يا مجنون

اگر مرد يا زن دچار جنون يا ديوانگي باشند، طرف مقابل مي‌تواند نکاح را فسخ کند. احتمالاً کسي شکي ندارد که اين حکم قانون‌گذار کاملاً عادلانه و منطقي است. تصورش را بکنيد که فردي با کسي ديگر ازدواج کند که دچار بيماري‌هاي رواني جدي و شايد خطرناک است. مسلماً با چنين فردي نمي‌توان به راحتي از «طلاق» حرف زد. به همين دليل، قانون‌گذار حق فسخ يک‌جانبه اين ازدواج را مطرح کرده است. البته تشخيص اينکه بيماري فرد «جنون» است يا بيماري روحي ديگر، با متخصصاني است که دادگاه معلوم مي‌کند.

جنون دوره‌اي و دائمي

جنون دو حالت دارد: دائمي و ادواري. اما در هر دو حالت، باعث مي‌شود طرف سالم نکاح را فسخ کند، البته به شرط آنکه پايدار باشد، زيرا جنون ناپايدار ضرري را متوجه همسر نمي‌کند.

جنون دائمي: فرد به صورت هميشگي دچار حالت جنون است.
جنون ادواري: جنوني است که مستمر نيست و متناوب است يعني مي‌آيد و مي‌رود. تفاوت‌اش با جنون ناپايدار اين است که در جنون ناپايدار فرد در دوره‌اي دچار جنون مي‌شود و بعد به طور کامل، سلامت خود را باز مي‌يابد که اين حالت از موجبات فسخ نکاح نيست، ولي در جنون ادواري فرد مجنون در دوره‌اي دچار جنون مي‌شود، بعد خوب مي‌شود و بعد از آن دوباره به جنون مي‌رسد.

تفاوت مرد و زن مجنون

درست است که جنون هم براي مرد و هم براي زن، باعث فسخ نکاح است، اما تفاوت‌هايي هم ميان اين دو وجود دارد. مثلاً جنون شوهر، چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن ايجاد شود، به زن اجازه فسخ را مي‌دهد، اما جنون زن فقط هنگامي موجب حق فسخ براي مرد است که در حال عقد وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، اگر زن بعد از عقد ديوانه شود، شوهرش حق فسخ ندارد.

تازه بايد بدانيد که مرد يا زن به شرطي داراي حق فسخ به خاطر جنون همسرشان هستند که هنگام عقد، از جنون او آگاهي نداشته باشند؛ يعني اگر موقع عقد، بدانند که دارند با فردي مجنون ازدواج مي‌کنند، چون با آگاهي اقدام به ضرر خويش کرده‌اند، ديگر حق فسخ نخواهند داشت.

عيوب ويژه زن و مرد

گفتيم عيب‌هايي وجود دارند که هر کسي دچارشان باشد،‌ طرف مقابل مي‌تواند با استفاده از آنها، ازدواج را فسخ کند. به جز جنون که بين زن و مرد مشترک است، بعضي عيوب مختص مردان و بعضي هم مختص زنان است. عيوب ويژه مرد منحصر به بيماري‌هايي است که توان برقراري رابطه زناشويي با همسر را از مرد بگيرد. اين موارد به طور کامل در ماده ???? قانون مدني آورده شده است. بعضي از عيوب ويژه زن هم که حق فسخ را به شوهر مي‌دهند، عبارت‌اند از:

* جذام (خوره)

* برص (نوعي بيماري پوستي‏ که بر اثر آن لکه‏هاي معمولاً بزرگ سفيد يا سياه در بدن پديد مي‏آيد)

* زمين‌گيري

* نابينايي هر دو چشم

نکته: عيوب ويژه زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است که در هنگام عقد وجود داشته باشد.

و اما فريبکاران

يکي از مواردي که به طرفين اجازه مي‌دهد ازدواج را فسخ کنند کاري است که «تدليس» نام دارد. يعني فرد به اصطلاح کلي کلک بزند و صفت‌هايي را به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد. اگر فردي با اين روش ازدواج کند، تکليف آن ازدواج معلوم است: همسر مي‌تواند ازدواج را فسخ کند. حق هم دارد! تصور کنيد آقاي خواستگار خودش را داراي تحصيلات عالي يا ثروتمند يا متخصص در هنر خاصي معرفي کند و دل عروس‌خانم را ببرد! آن‌وقت،‌ بعد از اينکه خطبه عقد جاري شد، عروس بيچاره بفهمد که تمام چيزهايي که درباره همسرش تصور مي‌کرده، دروغ بوده است.

در ضمن، تفاوتي نمي‌کند که اين صفات و ويژگي‌هاي دروغين در متن عقد نوشته شده باشد يا خير، چون در هر دو حالت،‌ حق فسخ وجود دارد. بنابراين، آنچه در تدليس مهم است وجود سوء نيت و قصد فريب طرف مقابل است.

تخلف از شرط صفت

آخرين موردي که به يکي از طرفين عقد اجازه فسخ نکاح را مي‌دهد، تخلف از شرط صفت است. شرط صفت يعني اينکه صفت خاصي در شخص شرط شده باشد، ولي بعد از عقد معلوم شود که فرد فاقد آن وصف بوده است. تفاوت تدليس با تخلف از شرط صفت در اين است که در تدليس فرد قصد فريب دارد، ولي در تخلف از شرط صفت، فرد چنين نيتي ندارد و واقعاً خود را واجد آن صفت مي‌داند، اما بعد از عقد متوجه مي‌شود که داراي آن وصف خاص نيست. مثل اينکه دختر يا پسري خود را منتسب به خانواده‌اي داراي ثروت و مقام بداند، ولي بعداً متوجه شود که نسبتي با آن خانواده ندارد.

تکليف مهريه چه مي‌شود؟

خب، حتماً براي شما هم سؤال پيش آمده است که در صورت فسخ ازدواج، تکليف مهريه چه مي‌شود. طبق قانون، اگر قبل از شروع زندگي زناشويي فسخ انجام شود، زن مهريه‌اي نمي‌گيرد و در غير اين صورت، مهريه به زن تعلق مي‌گيرد، مگر اينکه مرد به خاطر تدليس زن، ازدواج را فسخ کرده باشد.

در واقع،‌ اگر زن فريبکاري يا تدليس کرده باشد و شوهر هم به همين دليل، ازدواج را فسخ کند، زن مهريه‌اي دريافت نخواهد کرد.

موجبات فسخ نکاح در قانون مدنی ایران

وجود عیب در یک نفر از زن و شوهر و تخلف از شرط وصف، دو مورد کلی است که در قانون مدنی، به عنوان عامل فسخ نکاح از آنها نام برده شده است.

از جمله عیوب مرد که به زن حق فسخ نکاح می دهد عبارتند از:

  1. خصاء
  2. عنن یا ناتوانی جنسی یا اشکال در دستگاه تناسلی (در صورت بروز ناتوانی جنسی بعد از عقد نیز، زن می تواند درخواست فسخ نکاح داشته باشد).
  3. جنون مرد. در این مورد نیز در صورت بروز عیب بعد از عقد، زن باز هم حق فسخ نکاح را دارد.

همچنین عیوب زیر در زن، موجب فسخ نکاح از طرف مرد می گردد:

  1. قرن
  2. جذام
  3. برص
  4. افضاء
  5. زمین گیری
  6. نابینایی دو چشم

اگر زن پس از عقد به هر یک از موارد بالا دچار شود، مرد حق فسخ ندارد.

همچنین اگر زن یا مرد قبل از عقد، هر کدام به عیوب خود که موجب فسخ نکاح می شود اشاره نمایند، طرف مقابل بعد از عقد حق فسخ ندارد.

تخلف از شرط وصف

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، تخلف از شرط وصف را اینگونه عنوان نموده است:

“هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده است، طرف مقابل، حق فسخ دارد، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد”.

این صفت می تواند از نوع کمال بوده یا مربوط به فقدان نوعی عیب و نقص در فرد باشد. همچنین ممکن است در شروط عقد نکاح به این صفت اشاره ای نشود اما عقد مبتنی بر وجود این صفت باشد.

تفاوت فسخ و انفساخ نکاح و طلاق

طلاق، تنها راه انحلال اثر عقد نکاح نیست. گاه شرایطی پیش می آید که اثر عقد خود به خود از بین می رود و وضعیت زوجین به حالت قبل از عقد باز میگردد، خواه این شرایط تحت اراده لااقل یکی از زوجین بوده (فسخ) یا غیر ارادی باشد (انفساخ).

طلاق نیاز به تشریفات خاصی دارد که در فسخ طلاق نیاز به آنها نیست. همچنین برای طلاق، اذن دادگاه لازم است. اما در فسخ و  انفساخ نکاح ، نیازی به مداخله دادگاه در اصلاح زوجین یا داوری بین آنها نمی باشد. طلاق تنها در مورد عقد دائم مطرح است اما فسخ و انفساخ نکاح در مورد نکاح موقت نیز می تواند اتفاق بیفتد.وکیل

 

برای مشاوره با وکیل فسخ و نکاح با شماره 09151186862 تماس بگیرید ، لطفا در حد 1 سوال یا 1 دقیقه مکالمه کنید / سپاسگزارم

وکیل فسخ نکاح
وکیل فسخ نکاح

فسخ را ثبت کنيد

همان‌طور که گفتيم، فسخ نکاح کاري يک‌طرفه است. در واقع، دارنده حق فسخ براي اين کار برخلاف طلاق، ملزم به رعايت تشريفات خاصي نيست و فقط با گفتن لفظ يا انجام عملي که بر آن دلالت داشته باشد، اتفاق مي‌افتد، ولي ثبت آن پس از صدور حکم مربوط از سوي دادگاه الزامي است.

ثبت نکردن فسخ نکاح به صورت رسمي، باعث مي‌شود که متخلف به جزاي نقدي درجه پنج (بين ?? ميليون ريال تا ??? ميليون ريال) و حبس تعزيري درجه هفت (از ?? روز تا شش ماه) محکوم مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *